FrågaFASTIGHETSRÄTTFastighet18/01/2021

Är det lagligt att bosätta sig i ett övergivet hus?

Om ett hus står övergivet, kan det vara lagligt att bosätta sig där och bli ägare av tomt och fastighet? Alternativt, om fastigheten har en ägare, hur kan man hitta ägaren för kontakt ang. köp?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I juridisk mening är ett hus sällan övergivet utan det finns ofta en ägare, även om ägaren inte använder huset. Äganderätten är i Sverige en grundlagsskyddad rättighet (se 2 kap. 15 § Regeringsformen och artikel 1 i det första tilläggsprotokollet till Europakonventionen). Äganderätten innebär bland annat att varje fysisk person ska har rätt till respekt till sin egendom och får inte berövas sin egendom i annat än allmänhetens intresse.

Till skydd för äganderätten är det kriminaliserat att intränga eller kvarstanna i en byggnad som både utgör någons bostad såväl som att det inte hade varit det. Om det visar sig utgöra någons bostad, kan man dömas för hemfridsbrott till böter (4 kap. 6 § 1 stycket Brottsbalken). Om den däremot är övergiven kan man dömas för olaga intrång, också till böter (4 kap. 6 § 2 stycket Brottsbalken)

Du bör alltså inte bosätta dig i ett övergivet hus då det inte är lagligt

Det enda sättet att bli ägare av fastigheten är genom att fastigheten överlåts till dig genom exempelvis köp, byte eller gåva. Du är då skyldig att ansöka om lagfart hos Lantmäteriet för att registrera dig som ägare (20 kap. 1 § Jordabalken). Lantmäteriet för nämligen en förteckning över landets fastigheter i ett så kallat fastighetsregister. För att få reda på vem som äger den övergivna fastigheten kan du därför kontakta Lantmäteriet. Du kan läsa mer om det på deras hemsida.

Hoppas det var svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Malin HedlundRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Fastighet? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000