Är det lagligt att arbeta 14 dagar i sträck?

FRÅGA
Hej!Jag arbetar inom restaurang branschen och har från och med första Maj kommit ur permittering. Nu har jag fått ett schema på 14 dagar i sträck utan någon vila mellan. Under denna perioden arbetar jag cirka 84h (~42 per vecka). Enligt avtalat kontrakt ska jag ha 35 timmar.Är detta verkligen lagligt och isåfall hur?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utgångspunkten är att en arbetsgivare har rätt att bestämma var, när och hur arbetet utförs – i den mån inte annat följer av avtal eller lag.

Annat följer av lag genom arbetstidslagen som bland annat reglerar rätt till veckovila. Jag kommer därför utgå från denna lag när jag svarar på din fråga. Notera dock att denna lag är semidispositiv, vilket innebär att kollektivavtal kan ange andra bestämmelser som går före lagen (3 § arbetstidslagen).

Jag kommer även utgå från att arbetstidslagen blir tillämplig på din fråga men notera att lagen undantar vissa personer så som exempelvis företagsledare, arbete i arbetsgivarens hushåll eller okontrollerat arbete så som hemarbete eller handelsresande (se 2 § arbetstidslagen).

En arbetsgivare kan som längst förlägga 12 dagar arbete i sträck

Enligt arbetstidslagen har en arbetstagare rätt till minst 36 timmars sammanhängande ledighet under varje sjudagarsperiod (14 § arbetstidslagen).

Denna bestämmelse kan dock avtalas bort genom kollektivavtal. Kollektivavtalet får dock inte innebära mindre förmånliga villkor än vad som anges i direktiv från EU. Enligt EU:s direktiv om arbetstidens förläggning gäller att varje arbetstagare har rätt till minst 24 timmars sammanhängande ledighet under varje sjudagarsperiod (3 § arbetstidslagen och 2 kap. artikel 5 Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/88/EG).

Med stöd i ett kollektivavtal kan en arbetsgivare således förlägga maximalt 12 dagars arbete i sträck genom att arbetstagaren är ledig måndag, börjar arbeta tidigast klockan 12 på tisdagen, arbetar onsdag till fredagen veckan därpå och arbetar lördagen och slutar då senast klockan 12. Arbetsgivaren får i sådant fall 36 timmars ledighet båda veckorna.

Om arbetsgivaren bryter mot reglerna kan det få konsekvenser

Om arbetsgivaren bryter mot reglerna i arbetstidslagen kan Arbetsmiljöverket meddela förelägganden eller förbud som kan förenas med vite (22 § arbetstidslagen).

Arbetsgivaren kan även riskera böter eller fängelse under förutsättning att hen uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot ett föreläggande eller förbud som meddelats av Arbetsmiljöverket (23 § och 24 § arbetstidslagen).

Sammanfattning

Under förutsättning att du inte får 36 timmar alternativt (om kollektivavtal anger) 24 timmars dygnsvila varje vecka, kan din arbetsgivare anses bryta mot lagen. Det kan även anses vara problematiskt att jobba 14 dagar i sträck ur ett arbetsmiljöperspektiv.

Om din arbetsgivare bryter mot lagen kan hen riskera föreläggande, förbud samt vite och om dessa inte följs kan hen riskera böter eller fängelse.

Min rekommendation

Att jobba 14 dagar i sträck utan någon direkt vila kan anses problematiskt både ur lagens perspektiv och ur ett arbetsmiljöperspektiv.

För att lösa detta problem är min rekommendation först och främst att du försöker prata med din arbetsgivare om det jag angivit ovan. Om detta inte når framgång bör du ta kontakt med ditt fackförbund, om du är medlem i en sådan. Alternativt kan du boka tid med en av våra kunniga jurister för att ta vidare din fråga.

Du kan även höra av dig till Arbetsmiljöverket och göra en anmälan om missförhållandet på din arbetsplats.


Jag hoppas det löser sig för dig och att du är nöjd med ditt svar! Annars kan du alltid höra av dig till oss igen.

Vänligen,

Madeleine Runesson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?