Är det lagligt att arbeta 11 timmar utan rast?

2020-08-19 i Rast
FRÅGA
Jag jobbar som vägvakt och hade häromdagen ett mardrömspass. Jag är timanställd och skulle jobba som vanligt, fick starttid och adresse samt vad dem skulle göra. Väl på plats jobbar jag från kl 8 på morgonen till kl 19 på kvällen. Inte en enda rast under hela dagen hade jag fått och i direkt solljus. Jag hade ingen möjlighet till att varken äta något eller dricka. Det var ca 29 grader i skuggan och jag stod i solen. Kan jag anmäla arbetsgivaren för något och isf hur?
SVAR

Hej!

Tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!

Arbetstider

Arbetstid regleras i arbetstidslagen. Det ordinarie arbetstid får uppgå till högst 40 timmar i veckan, 5 § arbetstidslagen. Detta är huvudregeln men som alla andra huvudregeln så finns det undantag till denna bestämmelsen. Veckan räknas från måndag till fredag om inte annan beräkning tillämpas på din arbetsplats. Övertid är all sån arbetstid som överstiger det som framgår av 5 § arbetstidslagen, vilket framgår i 7 § arbetstidslagen.

Alla arbetstagare har rätt till minst 11 timmars sammanhängande ledighet under en period om 24 timmar, det så kallad dygnsvila och den brytpunkt som reglerar perioden. Kan vara vilken timme som helst på dygnet, 13 § arbetstidslagen. Vidare ska en arbetstagare ha 36 timmar sammanhängande ledighet under en sjudagarsperiod, 14 § arbetstidslagen.

Raster

Med raster. Menas sådana. Avbrott i den dagliga arbetstiden där. Arbetstagaren inte. Behöver vara kvar på jobbet, 15 § arbetstidslagen. Det framkommer vidare att arbetsgivaren ska ange rasternas längd och hur. De ska ligga till. Denna rast ingår inte i arbetstiden och många använder den för just lunch. I sista stycket i den paragrafen står det att man inte ska behöva arbeta mer än fem timmar utan rast. Det betyder helt enkelt att efter fem timmar ska du ha möjlighet att ta din rast. Arbetsgivaren. Ska dessutom ordna pauser i arbetstiden. Det står inget om hur långa dessa ska vara eller hur många, men du har rätt till små pauser under dagen. Många företag har att de har en paus på förmiddag och en på eftermiddag.

Arbetsmiljö

En arbetsgivare ska vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa. Det betyder därmed att arbetsgivaren är skyldig till att se till så att ni inte mår dåligt av att arbeta, 3 kap 2 § arbetsmiljölagen. Arbetsgivaren är vidare skyldig att planera, leda och kontrollera verksamheten. Så att den uppfyller kraven på god arbetsmiljö, 3 kap 2 a § arbetsmiljölagen.

Tillsyn för arbetstidslagen och arbetsmiljölagen

Arbetsmiljöverket skall ha tillsyn över att lagen och föreskrifter som meddelas med stöd av lagen följs, 20 § arbetstidslagen. Desamma gäller för arbetsmiljölagen, 7 kap 1 § arbetsmiljölagen.

Enligt 22 § arbetstidslagen och 7 kap. 7 § arbetsmiljölagen får arbetsmiljöverket meddela de förelägganden eller förbud som behövs för att lagstiftningen ska följas.

Straffbestämmelser

En arbetsgivare som strider mot ett föreläggande eller förbud, uppsåtligen eller av oaktsamhet kan riskera böter eller fängelse, 23 § arbetstidslagen. Detsamma gäller för arbetsmiljölagen och det framkommer i 8 kap. 1 § arbetsmiljölagen.

Det du skulle kunna göra är att du kontaktar arbetsmiljöverket och se om de kan hjälpa dig samt kontakta facket för att föra fram din talan mot arbetsgivaren.

Hoppas svaret har varit. Till hjälp! Behöver du ytterligare. Hjälp och rådgivning är du välkommen att kontakta någon av Lawlines jurister.

Med vänlig hälsning/

Arman Mohajeri Falah
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Rast (83)
2021-01-15 Har man rätt till rast under ett 7,5 timmars arbetspass?
2020-11-12 Kan man ha för lång rast på jobbet?
2020-09-29 Har man rätt till att få betald rast?
2020-09-18 Har jag rätt till paus när jag arbetar i fyra timmar?

Alla besvarade frågor (88099)