Är det försent att ansöka om brottsskadeersättning?

2020-01-08 i Myndigheter
FRÅGA
Hej. 2011 blev min dåvarande pojkvän dömd för grov kvinnofridskränkning och dömdes till fängelse och skadestånd. Han har aldrig betalat skadeståndet till mig och jag undrar om det är för sent att få hjälp av brottsoffer fonden för att få ut skadeståndet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga rör huruvida du har rätt till s.k. brottskadeersättning, vilket innebär att brottsskadelagen (2014:322) är aktuell lag. Ersättningen betalas till den som drabbats av en skada till följd av brott, 1 § brottsskadelagen. Den myndighet som prövar ifall du har rätt till brottsskadeersättning är brottsoffermyndigheten, 21 § brottsskadelagen.

Enligt 10 § brottsskadelagen betalas brottsskadeersättning ut ifall du inte fått ersättning från ett eventuellt försäkringsbolag och/eller att gärningsmannen inte har betalat skadeståndet.

I 15 § brottsskadelagen stadgas det som en ytterligare förutsättning att en ansökan om brottsskadeersättning ska göras inom tre år efter att domen vann laga kraft. I ditt fall har det tyvärr gått över tre år. Om det finns synnerliga skäl får en ansökan ändå prövas av brottsoffermyndigheten, men synnerliga skäl innebär dock att ansökan prövas i särskilda undantagsfall.

Enligt 19-20 §§ brottskadelagen samt 2-3 §§ preskriptionslagen (1981:130) är det en tioårig preskriptionstid på skadeståndsfordringen och preskriptionstiden avbryts (dvs. börjar om) ifall den skadelidande framställt ett krav på skadestånd, försäkringsersättning eller brottsskadeersättning.

Som svar på din fråga är det alltså försent att ansöka om brottsskadeersättning, men själva skadeståndsskulden är inte preskriberad.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Catarina Edlund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Myndigheter (306)
2020-01-27 Vad gör jag när Kronofogden inte vill ändra uppgifter om skuld i sitt register?
2020-01-20 Måste en skola ha tillstånd för att kamerabevaka?
2020-01-18 Byte av namn och personnummer
2020-01-15 Måste en myndighet ta emot digitala meddelanden?

Alla besvarade frågor (76615)