Är det fördelaktigt att upprätta testamente om man är gift och har gemensamma barn?

Hej. Jag är 39 år och min fru är 36 år. Vi har 5 gemensamma barn. Ett hus som jag står på. Min undran är om det är någon fördel för oss att skriva testamente? Tack på förhand! 

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom du skriver att du har en fru så utgår jag från att ni är gifta. Nu vet jag inte om ni har något äktenskapsförord, men jag kommer att reda ut de rättsliga skillnaderna mellan äktenskapsförord och testamente.


Äktenskapsförord

Enligt svensk rätt så ärver makar varandra. Detta regleras i äktenskapsbalken. Huvudregeln är att makar delar lika på giftorättsgods vid skilsmässa. Egendom som är enskild är inte giftorättsgods och blir inte föremål för hälftendelening. Ett äktenskapsförord reglerar alltså vilken egendom som ska vara enskild egendom vid äktenskapets upplösande. Egendom som är enskild genom ett äktenskapsförord är således inte giftorättsgods och därmed inte föremål för hälftendelning. Däremot gäller inte äktenskapsförord vid ena makens död, utan arvet kan då regleras med ett testamente. Detta eftersom äktenskapsförordet inte reglerar arv, utan tar sikte på egendomsförhållandena mellan makarna.


Testamente

Ett testamente reglerar alltså arvsrätten och reglering kring detta återfinns i ärvdabalken. Vad gäller efterlevande maka/make så ärver den med fri förfoganderätt. Det innebär att den efterlevande får fritt förfoga över egendomen. Bröstarvingarna (era gemensamma barn) kommer istället ha rätt till efterarv när den efterlevande maken går bort. Det finns en legal arvsordning i ärvdabalken (se 2 kap), och det är möjligt att sätta denna ur spel genom ett testamente. Däremot finns det vissa undatagsregler att beakta, bl.a att bröstarvinge inte får göras arvslös och har rätt till sin laglott. 


Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan man säga att om det är fördelaktigt eller inte med testamente, beror på vad ni har för önskemål och regleringar kring arvet. Testamentet kommer vara avgörande för hur arvet ska fördelas. För vidare rådgivning i frågan och hur ni ska gå tillväga så råder jag dig att kontakta en jurist. 

På Lawline kan du få mer hjälp i din fråga av våra duktiga jurister. Där har du även möjlighet till återkoppling i ditt ärende. Jag bifogar en länk HÄR, där du kan läsa mer om detta. 


Jag hoppas att det gav dig tillräckligt med svar på din fråga. Lycka till!

Med vänlig hälsning, 

Tilda HanssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Make? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”