Är det för sent för att göra en anmälan?

FRÅGA
hej min före detta man tog strupgrepp på mig tryckte ner mig i soffan å höll hårt så ja inte fick luft , detta gjorde han framför våra barn halv 3 på natten för snart 6 år sen , är det för sent att göra en anmälan på detta ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder till lawline!

Utifrån informationen ovan förstår jag att din före detta man tog, för sex år sen, ett strypgrepp på dig och tryckte ner dig i soffan och sedan höll så hårt att du inte fick luft. Du vill nu veta om du kan anmäla honom för detta idag.

Preskription
För att kunna anmäla ditt ex för brottet ska det inte vara preskriberat, och preskription regleras i 35 kap. 1 § brottsbalken, BrB. Ett brott anses som preskriberats när det har gått för lång tid för att den misstänkte gärningspersonen ska kunna ställas till svars för brottet i fråga.

Åtalspreskription innebär att påföljd inte får utdömas men t.ex. rätten till skadestånd berörs inte. Det betyder att åklagaren inte bör väcka åtal. Väcks åtal ändå ska domstolen inte avvisa åklagarens talan utan lämna åtalet utan bifall. Här bör anmärkas att frågan om preskription med säkerhet kan avgöras först när domstolen angett det lagrum under vilket gärningen är att hänföra eftersom preskriptionstiderna bestäms utifrån hur långt straffet för brottet är.

Misshandel
Av 3 kap 5 § brottsbalken, BrB, framgår att den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter honom eller henne i vanmakt eller något annat sådant tillstånd, döms för misshandel.

Att ta ett strypgrepp på någon och trycka ned så hårt att personen inte kan få upp luft är ett sätt att tillfoga personen skada (se RH 2000:100). I fallet, tillrättavisade en far sin 3-årige son vid två tillfällen. Vid det första, var det genom att ta ett grepp på nacken, alltså strypgrepp, och vid det andra var det genom att utdela ett slag mot halsen. Gärningarna bedömdes som misshandel, ringa brott.

Ditt fall
Troligt är att brottet du utsattes för är att anses som misshandel. Huruvida det är ringa eller misshandel av normal graden avgörs utifrån omständigheterna i det enskilda fallet.

Preskriptionstiden är således två för brottet om det är ringa, 35 kap. 1 § p1 BrB. Det innebär att du inte kan anmäla honom för ringa misshandel eftersom det redan gått mer än två år sen brottet skedde (6 år).

Är det istället misshandel av normalgraden är åtalpreskriptionstiden fem år vilket även innebär att du inte heller kan nå framgång med en sådan anmälan.

Jag hoppas att detta var till hjälp!

Vänligen,

Marlene Zouzouho
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB (452)
2021-11-30 Vad är skillanden mellan mord och dråp?
2021-11-30 Grov misshandel
2021-11-19 Får en förälder knuffa och/eller hålla i sitt barn på ett våldsamt och hotfullt sätt?
2021-10-25 Är det för sent för att göra en anmälan?

Alla besvarade frågor (97623)