Är det fel på bilen, och vad kan man göra nu?

2020-12-12 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej. I lördags för en vecka sedan köpte jag en bil av en bilhandlare . Jag åkte från Göteborg till Stockholm märsta. Bilen var en s80d5 vi gick genom bilen och det fanns saker som han inte hade sagt. Frågade om det är några andra fel han sa nej. Köpte bilen . Jag Hade 5 minuter till mitt hotell från bilfirma. Bilen blev inte varm. Tänkte det är för kort sträcka så den har inte hunnit bli varm. Dagen där på . På väg hem så efter en timme o ingen värme i bilen smsade jag säljaren. Han svarade inte. Så jag frös hela vägen hem.Igår va jag hos myckanikern o han hade kollat upp det. Värme systemet var kass. Skulle kosta kring 10 tusen med arbete och begagnade delar. Vad kan jag göra för att sätta dit bilfirman
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Situationen som uppstått för dig regleras genom konsumentköplagen. Den är tvingande till konsumenten fördel och ger ett större skydd för konsumenter och större ansvar för näringsidkare. För att avgöra vem som ska stå för kostnaden måste man först klargöra om det är fel på bilen i juridisk mening och vems ansvar det är.

Fel på bilen?

Bilen anses felaktig om den i första hand avviker från vad ni har kommit överens om vid avtalet – avseende kvalitet, egenskaper och liknande. Även om den avviker från vad säljaren uppgett i beskrivning av bilen, eller om säljaren underlåtit att upplysa köparen om att en viss egenskap inte finns eller fungerat, om säljaren borde känt till detta och dess inverkan på köparens beslut att köpa bilen. Slutligen är det fel på bilen om den avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta (16§ konsumentköplagen). Så om ni har uttryckligen avtalat om att värmesystemet ska fungera, och det sedan inte gör det, så utgör detta ett fel i juridisk mening. Även om du utifrån bilens övriga kvalitet, årgång och liknande kunde utgå ifrån att värmesystemet fungerade, utgör detta ett fel även om säljaren inte kände till det.

Har bilen sålt i befintligt skick eller liknande, och den är i sämre skick än vad köparen kunnat förutsätta utifrån varans pris och övriga omständigheter, är det också fel på den i juridisk mening (17§ KkL). Det innebär att även om säljaren säljer bilen i befintligt skick, kan det ändå vara fel på bilen om den utifrån pris och liknande kan antas ha ett fungerande värmesystem. Har man exempelvis köpt en bil som är 20 år gammal och betalt 1000 kr för den, kan man inte med fog förvänta sig att bilen är felfri. Men har man betalt en större summa pengar för en ganska ny bil, så kan man ha rätt att förvänta sig mer.

Då jag inte vet så mycket om ert avtal, eller om varken priset, åldern eller skicket på bilen, kan jag inte säga något mer större säkerhet. Men det låter som att du skulle med fog kunna förutsätta att värmesystemet skulle funka. Speciellt om säljaren sagt att inget är fel på bilen. Det krävs dock att det är säljarens ansvar, för att du som köpare ska kunna kräva påföljder.

Vems är ansvaret?

Den avgörande tidpunkten för bedömningen om när felet uppstod, är när bilen överlämnades till köparen. När den kommit i köparens besittning, så anses den överlämnad (6§ KkL). Det är vid denna tidpunkt som risken går över på köparen, alltså fel som uppstår efter denna tidpunkt svarar då köparen för (20§ KkL). Då kan köparen vara tvungen att betala för varan även om den är felaktig (8§ KkL). Det finns ett extra skydd för konsumenter i dessa situationer, som säger att om felet visar sig inom sex månade från det att varan avlämnades, så ska det anses ha funnits vid köpet (20a§ KkL). Det innebär att det är ganska sannolikt att du kan göra gällande att det är säljarens ansvar, och att felet förelåg när du köpte bilen. Har säljaren dessutom lämnat någon typ av garanti för vissa fel, så ansvarar säljaren för felen under garantitiden (21§ KkL).

Påföljder

Det är alltså ganska sannolikt att bilen är felaktig i juridisk mening, och att det är säljarens fel i denna situation. Du kan då kräva vissa påföljder, så som avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet, eller sist hävning. Du kan dessutom utöver detta kräva skadestånd för skada du lidit (22§ KkL).

Först måste du reklamera felet till säljaren genom att kontakta denne och uppge felet och att du vill göra påföljder gällande, senast 2 månader efter att du märkt felet (23§ KkL). Under vissa omständigheter kan du kräva att säljaren lagar felet, om denne kan göra det och det inte är oskäligt kostsamt för säljaren. Säljaren kan kräva att få försöka laga felet även om du inte kräver det, men endast om det kan ske inom skälig tid och utan kostnad och väsentlig olägenhet för dig. Om säljaren inte kan laga felet, så kan du begära prisavdrag som svarar mot felet, eller om du väljer att själv ombesörja så att felet lagas, kan du begära ersättning för vad detta kostat dig, om det inte är oskäligt högt eller orimligt. I sista hand kan du även häva köpet, alltså lämna tillbaka bilen och få pengarna tillbaka, men endast om det är av väsentlig betydelse för dig att värmesystemet fungerar och ingen av de andra påföljderna blir aktuella. Detta alternativ är inte lika lätt att kräva.

Sist kan du också få skadestånd av säljaren för exempelvis resekostnader som du haft på grund av felet, till och från verkstad eller liknande (30§ KkL).

Vad du kan göra?

Det du ska göra nu är att kontakta säljaren och uppge att det är fel på värmesystemet. Du behöver inte uppge vad du vill att säljaren ska göra åt det i första hand, utan endast upplysa denne om felet och att du kommer begära påföljder. I ditt läge verkar det vara mest aktuellt att begära ersättning för att laga värmesystemet. Detta kan du då upplysa säljaren om att du kräver. Om säljaren inte vill bekosta detta, eller hävdar att det inte är dennes ansvar kan du söka vidare hjälp via exempelvis Allmänna reklamationsnämnden, som gratis tittar på ärendet och ger ett beslut som är vägledande för säljaren Om säljaren inte följder detta kan du välja att stämma säljaren till tingsrätten. Detta kan dock bli kostsamt, och förmodligen kommer säljaren att gå med på ersättningen innan ni behöver hamna här. Du kan även vända dig till Konsumentombudsmannen för vidare vägledning.

Om säljaren alltså inte går med på att bekosta felet, rekommenderar jag dig att kontakta allmänna reklamationsnämnden, och uppge detta för säljaren. Du är såklart välkommen att återkomma till oss för vidare vägledning och hjälp i ditt ärende. Om du vill ha vidare hjälp av våra jurister kan du boka en tid med dem här eller ringa oss för att få mer information.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00

Hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor!

Vänligen,

Sara Pedersen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1189)
2021-04-14 Vad kan man göra som privatperson om man har köpt en vara från tradera men den uteblir?
2021-04-14 Vilka påföljder aktualiseras vid säljarens dröjsmål?
2021-04-14 Vilka skyldigheter har ett företag vid felaktig vara?
2021-04-12 Konsuments reklamationsfrist

Alla besvarade frågor (91191)