Är det fel i vara?

Hej!

Jag anlitade ett företag för att trycka upp en bok jag skrivit, men när leveransen kom motsvarade den inte vad jag beställt. Jag kontaktade genast företaget och meddelade felet, men de påstår att jag inte har rätt att reklamera då de anser sig haft rätt att ändra i min beställning utan mitt godkännande. De har alltså gått in i mina tryckfiler och ändrat avgörande detaljer.

Jag har bestridit fakturan tills vidare, erbjudit mig att skicka tillbaka de felaktiga böckerna, sagt mig beredd att göra en ny beställning så fort vi kommit överens om hur vi ska göra med den felaktiga leveransen, samt gång på gång frågat hur vi kan komma vidare. Allt jag får till svar är att de inte har gjort något fel, trots att jag bevisligen beställt en sak men fått en annan.

Nu undrar jag om ett företag kan undvika att svara på frågor, eller bemöta en reklamation hur länge som helst? Jag kan ju liksom inte göra annat än vänta på att de behagar höra av sig, så det vore skönt att veta om deras tid någon gång kommer att "löpa ut".

Tacksam för svar!

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

I mitt svar utgår jag från att du är konsument i förhållande till företaget och då blir Konsumentköplagen tillämplig.

För att hjälpa dig att kunna lämna tillbaka böckerna och beställa nya måste vi reda ut om böckerna du beställde är behäftade med fel. Först tittar man på hur ert avtal ser ut. Egenskaper som avviker från vad man har avtalat om är att anses som fel 16 § Konsumentköplagen. Beroende av vad som står i ert avtal kan ändringarna utgöra fel. När man gör beställningar via internet är det oftast en lite ruta som man kryssar in och genom den godkänner företagets standard villkor. Jag råder dig att leta upp företagets standardvillkor och läsa dig till om de har gjort ett förbehåll för att göra ändringar i kundernas beställningar. Om så är fallet utgör inte ändringarna fel i vara. Skulle det däremot vara så att inget förbehåll gjorts utgör ändringarna fel.

Om ändringarna är så väsentliga som du anser så att varan avvek från vad du med fog kunnat förutsätta är det ett fel enligt 16 § 3 st 3 p Konsumentköplagen.

När det föreligger ett fel i vara har man rätt att ta till vissa åtgärder. Beroende av situationen kan man kräva avhjälpande, omleverans, skadestånd eller hävning. I ditt fall har du redan erbjudit dig att göra en ny beställning vilket jag ser som en rimlig lösning. Som köpare har man rätt att kräva omleverans om det kan ske utan oskäliga kostnader för säljaren 26 § Konsumentköplagen.

I ditt fall kan även Lagen om distansavtal tillämpas och avtal utanför affärslokaler. Köparen har ångerrätt och rätt att frånträda avtalet genom att meddela säljaren inom 14 dagar efter att köparen har fått varan i sin besittning 2 Kap 10 § Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler och 2 Kap 12 § Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Företaget får inte avtala om annat än vad som föreskrivs i Lagen som är till nackdel för konsumenten 1 Kap 4 § Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

Sammanfattningsvis anser jag att det föreligger fel i vara och att du har rätt att göra en omleverans. Om du undrar hur du ska ställa kraven gentemot företaget rekommenderar jag våra jurister på Lawline.

Jag hänvisar dig till konsumentverket. De hjälper enskilda i tvister som uppstår med näringsidkare. De har något som heter Hallå konsument där man både kan ringa och chatta för att få hjälp.

Lycka till!

Azra DelkicRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumentköplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo