Är det ett skadestånds- och straffansvarsgrundande avtalsbrott att artificiellt förbättra sin egen spelningsstatistik på Spotify?

2018-10-28 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Hej! Jag pluggar en översiktskurs i juridik just nu och har fått en fråga av en vän, som jag själv har lite svårt att svara på.Om jag förstått det rätt så har han lagt upp musik på spotify i sitt artistnamn. För att få mer spelningar och royalty har han själv använt sig av spotifys loop-funktion på sin egen låt. Med sitt eget spotify-premium konto. Nu har spotify tagit ner hans låt, men han har ändå hunnit tjäna en del pengar på det viset menar han. Pengar han nu är rädd att han måste betala tillbaka till spotify.När jag själv kollar användar-villkoren för spotify finner jag bland annat att man accepterar att enbart använda tjänsten för eget personligt, icke-kommersiellt, underhållnings syfte. Dessutom står det i användarriktlinjerna att det är förbjudet "att artificiellt öka antalet spelningar eller på annat sätt manipulera Tjänsterna med hjälp av ett script eller annan automatiserad process,"Han menar att eftersom han är premiumkund och spotify faktiskt tillhandahåller en loop-funktion (han har inte använt några script eller bots alltså) borde det han gjort varit legit och inte skadeståndsenligt.Skadeståndsskyldig för förmögenhetsskador blir man bara om brott föreligger, kan man anse hans handlingar som ett avtalsbrott eller till och med bedrägeri? Skulle han därtill vara tvungen att ersätta spotify för den skada han orsakat?Allting gott!
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Mitt svar avhandlar först huruvida kompisen begått ett avtalsbrott, sedan kompisens eventuella skadeståndsskyldighet och slutligen frågan om han dessutom kan hållas straffrättsligt ansvarig.

Har du följdfrågor eller funderingar kring mitt svar är du välkommen att kontakta mig på Elias.Olsson@Lawline.se!

Allt gott,

Elias

Har Kompisen gjort sig skyldig till ett avtalsbrott?

Avtalet stipulerar att;

- Kompisen inte får använda Spotify i kommersiellt syfte och,

- Kompisen får inte artificiellt öka antalet spelningar eller på annat sätt manipulera tjänsterna med hjälp av ett script eller annan automatiserad process

Frågan är då huruvida kompisen, genom att använda den redan inbyggda loop-funktionen för att förbättra sin egen statistik – och därigenom sin egen inkomst – har begått ett avtalsbrott.

SAOL definierar ordet kommersiell som "inriktad på att tjäna vinst-intressen". Och det bör stå rätt klart att det är precis vad Kompisen var; han sökte påöka sin egen statistik och därmed sin egen vinst. Att på den grunden påstå att Kompisen begått ett avtalsbrott är emellertid långsökt och osannolikt – det är knappast vad Spotifys jurister hade i åtanke när de formulerade användarvillkoren.

Det andra villkoret däremot – som föreskriver att användaren inte artificiellt får manipulera tjänsterna – lär omfatta Kompisens handlande. Mycket riktigt erbjuder Spotify en (automatiserad) loop-funktion, men det innebär inte att den får missbrukas och användas mot dem. Enligt Kompisens avtalstolkning är det tillåtet för en artist på Spotify att låta en uppsjö datorer jobba dygnet runt för att förbättra statistiken – inte helt olikt en kryptofarm – och en sådan ordning kan inte vara tillåten.

Konjunktionerna (i) får inte artificiellt öka antalet spelningar eller (ii) på annat sätt manipulera tjänsterna med hjälp av script eller annan automatiserad process kan dessutom läsas separat, med innebörden att de är frånskilda varandra och att det alltså oavsett tillvägagångssätt, låt vara script, automatiserad process eller annat förfarande, är otillåtet att artificiellt öka antalet spelningar. Formuleringarna bör också tolkas mot bakgrund av avtalsrättens genomgående principer om att avtalsparter ska kunna lita på varandra och inte utnyttja varandras goda tro.

Enligt min mening har därför kompisen begått ett avtalsbrott.

Är (det eventuella) avtalsbrottet skadeståndsgrundande?

Ja. I din fråga skriver du: Skadeståndsskyldig för förmögenhetsskador blir man bara om brott föreligger, kan man anse hans handlingar som ett avtalsbrott eller till och med bedrägeri. Det är bara delvis sant. Du tänker förmodligen på 2 kap. 2 § skadeståndslagen men lagen reglerar bara utomkontraktuella skador (1 kap. 1 § skadeståndslagen). För inomkontraktuella skador, dvs. sådana som uppstår inom ramen för en avtalsrelation, är huvudregeln att skadegöraren är fullt skadeståndsskyldig för alla skador som uppstår till följd av bristande avtalsefterlevnad. Om min slutsats under rubriken ovan – att Kompisen begått avtalsbrott – är korrekt, är han också återbetalningsskyldig för alla gjorda utbetalningar som grundas på den artificiella statistiken.

Kan Kompisen ha gjort sig skyldig till bedrägeri?

[…] För bedrägeri döms också den som genom att lämna oriktig eller ofullständig uppgift, genom att ändra i program eller upptagning eller på annat sätt [i] olovligen [ii] påverkar resultatet av en automatisk informationsbehandling eller någon annan liknande automatisk process, så att [iii] det innebär vinning för gärningsmannen och [iiii] skada för någon annan, 9 kap. 1 § 2 stycket brottsbalken.

Tidigare i svaret gjorde jag bedömningen att Kompisen sannolikt begått ett avtalsbrott och ergo förfarit olovligt i bedrägeriparagrafens mening. Han har därtill, genom att införa nya data – ny spelningsstatistik – i det material som ska behandlas för att grunda hans ersättningsnivå, påverkat resultatet av en automatiserad process. Det hela har lett till att hans ersättning ökat (vinning) och Spotifys förmögenhet i motsvarande mån minskat (förlust). Det är alltså inte uteslutet att Kompisen, utöver att vara civilrättslig ansvarig, också kan hållas straffrättsligt ansvarig.

Elias Olsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1172)
2019-03-21 När träder en framtidsfullmakt i kraft?
2019-03-17 Kan min son företräda sin bror med fullmakt?
2019-03-11 Service without assignation (negotiorum gestio)
2019-03-11 Finns det en lag för "law of attraction"?

Alla besvarade frågor (66968)