är det ett olaga hot att säga till sin angripare hur man kommer försvara sig vid nästa angrepp?

FRÅGA
är det ett olaga hot att säga till sin angripare hur man kommer försvara sig vid nästa angrepp?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Brottet olaga hot återfinns i brottsbalken (BrB) 4 kap. 5 §. Brottet begås genom att man hotar med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig rädsla för egen eller annans säkerhet till person, egendom, frihet eller frid.

Hotet innefattar dels att hota någon med vapen, eller genom att hota att utföra ett brott mot en person, om det hotet är allvarligt menat. Här bör det även sägas, att hotet inte behöver uttalas direkt till den hotade personen, utan kan även riktas till någon i dennes vänskapskrets exempelvis. Hotet kan även uttrycka sig genom en indirekt åsiktsyttring genom bärande av emblem (RH 2004:70). Att i allmänna ordalag säga "Jag ska döda X när jag ser hen" utgör inget olaga hot, så länge det inte var tänkt att personen skulle få reda på vad som sagts.

Det är väldigt svårt för mig att ta ställning i vad som utgör olaga hot i ditt egna fall, resonemanget ovan illustrerar hur man dömt tidigare. Det skulle mycket väl kunna vara fråga om olaga hot i det enskilda fallet.

Vänligen,

Natalin Kabro
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1230)
2021-10-23 Jaktsabotage ofredande och egenmäktigt förfarande
2021-10-19 Är det olagligt för butikspersonal att gå igenom min väska?
2021-10-07 Hot om polisanmälan - Olaga hot?
2021-09-30 Olagligt att klättra på skoltak?

Alla besvarade frågor (96494)