Är det ett myndighetsbeslut som fattas när man ska ta ett blodprov på en patient på ett sjukhus?

FRÅGA
Hej!Är det ett myndighetsbeslut som fattas när man ska ta ett blodprov på en patient på ett (allmänt) sjukhus?Om det inte är ett myndighetsbeslut - vilken sorts beslut är det då?Mvh
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ett myndighetsbeslut kan förenklat förklaras som ett uttalande som har till syfte att på något sätt påverka eller styra enskilda personer eller myndigheter. Ett myndighetsbeslut kan till exempel vara beslut om bygglov eller ekonomiskt bistånd.

Avgörande för frågan blir var gränsen går mellan "handläggning av ärenden" och "faktiskt handlande". Någon tydlig gräns finns inte. Det framgår dock av äldre förarbeten till förvaltningslagen att kirurgiska ingrepp på sjukhuspatienter inte utgör ärendehandläggning. Vård (i form av att ta blodprov) som ligger inom den dagliga verksamheten på sjukhus, där vården bygger på frivillighet och samtycke kan därför inte anses vara ett myndighetsbeslut.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Mathias Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hälso- och sjukvård (298)
2021-10-18 Kan ovaccinerade nekas vård?
2021-10-11 ersättning för bristande information inför ett vårdingrepp?
2021-09-29 Kan man bli av med sin yrkes-licens vid tjänstefel?
2021-09-29 Kan man anmäla om man inte är nöjd med vården?

Alla besvarade frågor (96471)