Är det ett brott om man bryter sig in ett hus pga nöd?

hej! Om man är i livsfarlig fara ute och behöver söka, och det ända skyddet som finns är ett tomt hus på gatan. Får man bryta sig in genom att ta sönder dörren för att söka skydd? Eller begår man brott för olaga intrång och skadegörelse eller blir man inte skyldig till brott för det handlar om nödvärn?

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som att du undrar om du begår ett brott genom att bryta dig in i ett hus för att söka skydd där, eller om detta kan rättfärdigas med hänsyn till att det är en nödsituation.


Vilket brott aktualiseras?

Händelseförloppet som du beskriver hade sannolikt aktualiserat brottet hemfridsbrott, då situationen innebär att någon olovligen tränger sig in eller stannar kvar i någon annans bostad (4 kap. 6 § BrB).


Kan gärningen rättfärdigas?

Den här handlingen utgör alltså ett brott och är en olaglig handling. Inom straffrätten finns dock det som kallas för ansvarsfrihetsgrunder, som innebär att en olaglig handling kan rättfärdigas under vissa omständigheter och att man frias från straffansvar (24 kap. BrB).


Nöd föreligger när fara hotar liv, hälsa, egendom eller något annat av rättsordningen skyddat intressen (24 kap. 4 § BrB). En gärning utgör brott endast om den med hänsyn till farans beskaffenhet, den skada som åsamkas annan och omständigheterna i övrigt är oförsvarlig. Det som man ska beakta i bedömningen om huruvida det har förelegat en nödsituationen är alltså om handlingen varit försvarlig. Enligt praxis brukar en nödhandling normalt sett anses vara försvarlig om den skada som hotar är väsentligt allvarligare än den som skada som hade följt av nödhandlingen. Om det föreligger en situation där fara hotar liv hade ett inbrott möjligtvis kunnat ses som en försvarlig handling, men detta hade blivit en bedömningsfråga för rätten och det är tyvärr svårt för mig att ge dig något definitivt svar angående detta. Typexemplet på en nödsituationen brukar vara att en person t.ex har rätt att slå sönder ett fönster för att släcka en brand eller ta annans båt för att rädda någon från att drunkna.


Jag hoppas mitt svar gett dig lite klarhet i situationen, annars är du självklart välkommen att återkomma till oss med ytterligare frågor.

Vänliga hälsningar,

Minou LionRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Nödvärn och annan ansvarsfrihet? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”