Är det ett brott att ta ut luften ur någons bildäck?

FRÅGA
Hej!Är det ett brott att släppa ut luften ur bildäcken på en bil om bilägaren inte upptäcker att däcken tömts på luft, startar och kör så att däcken går sönder eller råkar ut för en olycka på grund av lågt lufttryck i däcken.
SVAR

Hej! Tack för du väljer just Lawline för att ställa din fråga.

Att ta ut luften ur däck (alla olika former av fordonsdäck) har sagt kunna utgöra en form av skadegörelse, eller om brottet ska anses som mildare kan det istället utgöra en åverkan. Regleringen kring dessa brott hittar du i 1 och 2 §§ i 12 kapitlet i brottsbalken (BrB).

Bedömningen om det ska anses vara skadegörelse eller åverkan bedöms oftast utifrån den ekonomiska konsekvens som uppkommer genom skadan som brottet medför, där man i förarbeten och tidigare rättsfall har dragit en gräns vid 1000 kr. Det är dock viktigt att veta att även andra omständigheter kan spela in i bedömningen som gör att även om skadan inte uppgår till över 1000 kr, kan det ändå anses vara av den graden "allvarligt" att det ska utgöra skadegörelse.

Det föreligger 3 krav/kriterier för att något av brotten ovan ska vara tillämpligt.

Det ska handla om

- en skada/förstörelse

- på annans egendom (lösa saker, sådant som du kan ta i handen, eller på annans bostad, fastigheter av olika slag)

- och skadan ska vara till "men" för annans rätt till egendom.

Det krävs att alla tre kriterier är uppfyllda för att brottet ska föreligga.

Att en skada har uppkommit är alltid en bedömningsfråga som måste göras i varje enskilt fall. Det ska också sägas att denna bedömning inte alltid är enkel att göra. Du skriver dock i din frågeformulering att däcken går sönder på grund av att luften släpps ut. Detta skulle jag vilja hävda innebär en skada. Det följer sedan i bedömningsordningen att se på om den skada som uppkommit kan anses vara till "men" för personen som har lidit skadan. Bedömer jag situationen gällande att någons bildäck har gått sönder på grund av att någon har tagit ut luften ur dem, så skulle jag våga hävda att detta kan leda till "men" för personen. Även om en olycka inte inträffar så kan personen behöva ta sig till jobbet på annat sätt, löpa en risk att komma sent, möjligen inte kunna hämta barn eller andra familjemedlemmar på dagis/skola, för att bara ge några exempel. Allt detta kan anse svara "men".

Precis som för många andra brott enligt svensk rätt kräver både skadegörelse och åverkan att gärningspersonen har begått handlingen med uppsåt.

Det innebär att den personen som har tagit ut luften ur däcken antingen har gjort det med avsikten att däcken ska gå sönder eller i vart fall förstått att det fanns en risk för att en sådan konsekvens kunde ske och därför inte valt att inte ta ur luften ur däcken. Detta är en bedömningsfråga i varje enskilt fall och eftersom frågan tyvärr inte innehåller så mycket omständigheter kan jag inte bedöma detta nu.

Utifrån det omständigheter som du lämnat kan det vara så att brottet skadegörelse är uppfyllt. Eftersom det rör sig om bildäck, som är något dyrare än exempelvis cykeldäck, och att det även finns en risk att mer än enbart däcken går sönder vid en eventuell körning, skulle jag inte bedöma handlingen som "mindre grovt", alltså åverkan. Om man, genom att göra skadegörelse på däcken, orsakar en bilolycka kan det också komma att bli frågan om andra typer av brott, exempelvis vållande till kroppsskada i enlighet med 3 kapitel 8 § BrB, men detta är en fråga jag väljer att inte bemöta ingående här eftersom jag inte anser det vara huvudpunkten i din fråga. Om du vill få svar på denna fråga också kan du alltid skicka in en till fråga till oss här på Lawline!

Jag hoppas du har fått ett hyfsat svar på din fråga! Tveka inte på att höra av dig till oss igen om du undrar någonting. Allt gott!

Mvh

Ebba Alkehag
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB (102)
2020-03-18 Vad man kan bli skyldig till om man råkar krossa ett fönster
2020-03-15 Är de brottsligt att kasta sin kompis mobil?
2019-12-08 Vad händer om man sparkar på en bil i trafik?
2019-11-27 Påföljd vid sladdande med moped på bandyplan

Alla besvarade frågor (78701)