Är det ett brott att smitta någon med en könssjukdom?

Hej om någon har sex med mig samtidigt har sex med någon som har många sexpartner.

Om jag då smittas av könssjukdomar. Är han skyll dig till övergrepp?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag börjar med att gå igenom skillnaden mellan smittsamma sjukdomar och allmänfarliga sjukdomar.

Smittsamma sjukdomar
Smittsamma sjukdomar är alla sjukdomar som kan överföras till eller mellan människor och som inte innebär ett ringa hot mot folkhälsan (en förkylning räknas till exempel inte som en smittsam sjukdom enligt smittskyddslagen) (1 kap. 3 § 1 stycket SmittskL). Hit hör bland annat herpes, mykoplasma och kondylom.

Allmänfarliga sjukdomar
Allmänfarliga sjukdomar är smittsamma sjukdomar som kan vara livshotande, innebära långvarig sjukdom eller svårt lidande eller medföra andra allvarliga konsekvenser, och där det finns möjlighet att förebygga smittspridning genom åtgärder som riktas till den smittade (1 kap. 3 § 2 stycket SmittskL). Hit räknas bland annat: gonorré, hepatit A-E, HIV, klamydia och syfilis (Bilaga 1 SmittskL).

Smittskyddslagens reglering
Var och en är skyldig att genom uppmärksamhet och rimliga försiktighetsåtgärder medverka till att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar (2 kap. 1 § SmittskL). Den som vet eller har anledning att misstänka att hen bär på en smittsam sjukdom är skyldig att vidta de åtgärder som krävs för att skydda andra mot smittrisk (2 kap. 2 § 1 stycket SmittskL). Den som vet att han eller hon bär på en allmänfarlig sjukdom är skyldig att lämna information om smittan till andra människor som hen kommer i sådan kontakt med att beaktansvärd risk för smittoöverföring kan uppkomma (2 kap. 2 § 2 stycket SmittskL). Upplysningsskyldigheten omfattar dock bara de allmänfarliga könssjukdomarna, vilket innebär att man inte har en skyldighet att informera sina sexpartners om man bär på herpes, mykoplasma och kondylom. Den läkare som behandlar en person som bär på en smittsam eller allmänfarlig sjukdom kan besluta om skyldighet att informera sexualpartner om smittbärarskap och skyldighet att vid sexuella kontakter iaktta ett beteende som minimerar risken för smittspridning (4 kap. 2 § SmittskL).

Om brottet misshandel
Den som uppsåtligen tillfogar en annan person sjukdom kan dömas för misshandel (3 kap. 5 § BrB). I praxis har fastställts att en person som bär på HIV och inte informerar sin sexpartner om det kan dömas för misshandel om denne är medveten om risken för att smitta den andra personen med HIV men inte bryr sig om ifall personen smittas eller inte. Troligtvis kan alla de allmänfarliga könssjukdomarna (som gonorré, hepatit A-E, HIV, klamydia och syfilis) omfattas av brottet misshandel.

Om vållande till kroppsskada eller sjukdom
Den som av oaktsamhet orsakar en annan person sjukdom som inte är ringa kan dömas för vållande till sjukdom (3 kap. 8 § BrB). Här räcker det att en HIV-bärare som utan att berätta om sin HIV-infektion genomför ett samlag med en person trots att hen är medveten om risken för att smitta sin sexpartner. Skillnaden mellan misshandel och vållande till sjukdom blir därför HIV-bärarens inställning till risken. Om hen är likgiltig inför riskens förverkligande är det misshandel, och om hen endast är likgiltig inför risken (men inte inför riskens förverkligande) är det vållande till sjukdom. Även här omfattas de allmänfarliga könssjukdomarna.

Slutsats
Om personen gör sig skyldig till något brott eller inte beror dels på vilken könssjukdom det handlar om, dels på vilka försiktighetsåtgärder som personen tar för att förhindra smitta. Om personen bär på någon av de allmänfarliga könssjukdomarna och utan att berätta om det har oskyddat sex med dig kan personen göra sig skyldig till brott. Något mer oklart är det gällande de smittsamma könssjukdomarna, där man inte har någon allmän upplysningsplikt.

Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen!

Vänliga hälsningar,

Ida TylhammarRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”