Är det ett brott att logga sig in på annans Facebook-konto? Är det även brottsligt för annan att vid vetskap om detta inte rapportera?

FRÅGA
Hej, Jag har en bekant som nyligen har fått information om en väns beteende. Vännen var i ett förhållande för drygt ett år sedan och har sedan dess övervakat exet genom att nästintill dagligen logga in på henoms Facebook och läsa hens meddelanden och sökningar. Detta utan att exet har någon vetskap om att vännen har tillgång till henoms facebook. Min fråga är därför vad detta är för brott eftersom att exet än så länge inte har någon vetskap om det och att det därför inte kan vara någon olägenhet för henom? Även om det finns något brottsligt i att min bekant inte har rapporterat detta för någon än så länge?Tack på förhand!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När jag besvarar din fråga kommer jag att använda mig av brottsbalken (BrB).

Jag kommer börja med att besvara frågan om vännen kan ha gjort sig skyldig till något brott. Därefter kommer jag att besvara frågan om din bekanta kan ha gjort något brottsligt.

Vännen kan ha gjort sig skyldig till brottet dataintrång

Den som bland annat olovligen bereder sig tillgång till en uppgift som är avsedd för automatiserad behandling döms för dataintrång (BrB 4 kap. 9 c § första stycket). Du skriver att vännen har loggat in på exets Facebook och läst meddelanden och sökningar där vilket innebär att vännen har berett sig tillgång till en uppgift. Eftersom meddelandena och sökningarna finns på exets Facebook-konto är de uttryckta i en för en dator anpassad läsbar form. Detta innebär att uppgifterna är avsedda för automatiserad behandling. Eftersom vännens ex inte har någon vetskap om detta förmodar jag att exet inte har gett sitt samtycke till detta och därför sker det olovligen.

Det krävs att vännen hade uppsåt för att kunna dömas

Även om jag ovan kom fram till att kriterier för brottet dataintrång är uppfyllt så krävs det vidare att vännen hade uppsåt för att kunna göra sig skyldig till brottet (BrB 1 kap. 2 § första stycket). Detta innebär att vännen måste vetat om eller i vart fall varit likgiltig till att denne inte får logga sig in på exets Facebook. Med tanke på att du skriver att vännen loggar sig in på kontot nästintill dagligen är det tydligt att det inte rör sig om enstaka misstag som har skett utan att vännen är fullt medveten om sitt handlade. Jag skulle därför bedöma att vännen har uppsåt till dataintrång.

Enligt min bedömning har alltså vännen i fråga sannolikt gjort sig skyldig till brottet dataintrång.

Har din bekanta gjort sig skyldig till brott genom att inte anmäla dataintrång?

Om man är medveten om att en viss typ av brott pågår men struntar i att anmäla detta till polisen så kan man göra sig skyldig till underlåtenhet att avslöja brottet (BrB 23 kap. 6 § första stycket). Skyldigheten att avslöja brott enligt bestämmelsen gäller däremot inte alla typer av brott. Underlåtenhet att avslöja dataintrång är inte brottsligt (BrB 4 kap. 10 §). Detta innebär alltså att din bekanta inte har gjort sig skyldig till något brottsligt genom att inte anmäla dataintrånget.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,
Hanna Opedal Eriksson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1130)
2021-03-02 Är det otillåtet att fotografera en person utan samtycke?
2021-03-01 Vad innebär olovlig avlyssning?
2021-02-28 Är det ett ofredande att vid upprepande tillfällen fotografera någon?
2021-02-27 är störande grannar ofredande

Alla besvarade frågor (89936)