FrågaOFFENTLIG RÄTTTryckfrihetsförordningen (TF)26/02/2022

Är det ett brott att i ett månadsmagasin utpeka någon som pedofil och vem kan i så fall hållas ansvarig?

I en krönika i ett månadsmagasin med en upplaga av 100 000 fysiska exemplar beskrevs en persons sexuella preferenser med orden: "Hen verkar ha en särskild dragning mot mycket unga personer. Jag skulle kalla nog vilja kalla hen pedofil till och med." kan krönikören kan ställas till svars och oavsett svaret på detta om det beskrivna innehållet i krönikan skulle kunna betraktas vara brottsligt?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad är problemet?

Jag förstår det som att du undrar om krönikören kan hållas rättsligt ansvarig för det som hen skrivit i tidningen och om de påståenden som krönikören gör innebär att hen gör sig skyldig till brott.

Frågor som rör ansvar och brott som begås i tryckt skrift regleras i tryckfrihetsförordningen (TF). Det är denna lagstiftning jag kommer utgå från när jag svarar på din fråga.

Den ansvarige utgivaren är den som kan hållas ansvarig

Ett månadsmagasin är en så kallad periodisk skrift (1 kap 4 § TF). Ansvarig för eventuella brott som begås i en periodisk skrift, så kallade tryckfrihetsbrott, är den ansvarige utgivaren (8 kap 1 § TF). Den enskilda krönikören kan aldrig bli ansvarig för ett tryckfrihetsbrott som begåtts i en periodisk skrift (jfr 8 kap 6 § TF). Det är alltså den person som står som ansvarig utgivare som är rättsligt ansvarig för det som skrivs i tidskriften.

Den ansvarige utgivaren kan ha gjort sig skyldig till tryckfrihetsbrottet förtal

Den ansvarige utgivaren skulle genom de påståenden som krönikören gör kunna riskera att hållas ansvarig för tryckfrihetsbrottet förtal. För att det ska vara fråga om förtal krävs att någon (i det här fallet krönikören, rättsligt sett den ansvarige utgivaren) utpekar någon annan som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt, eller annars lämnar en uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning (7 kap 3 § 1 st TF). Att beskriva någon som pedofil är att utpeka den personen som både brottslig och klandervärd. Sexuellt umgänge med barn är kriminaliserat i flera avseenden i 6 kap. brottsbalken och pedofili är i övrigt någonting som väcker missaktning hos de flesta.

Om det däremot med hänsyn till omständigheterna skulle vara försvarligt att lämna uppgift i saken och den som lämnat uppgiften dessutom visar att uppgiften var sann eller att hen hade skälig grund för den, ska den ansvarige utgivaren inte dömas till ansvar (7 kap 3 § 3 st TF). Situationer då det kan vara försvarligt att lämna uppgift om en sådan här sak kan till exempel vara när den utpekade sitter i en maktposition, exempelvis som politiker.

Utifrån omständigheterna i frågan är det mycket svårt att säga vad som gäller i det här fallet, men jag hoppas att jag kunnat ge dig lite vägledning i vad som gäller. Önskar du att jag förtydligar någonting är du varmt välkommen att lämna en kommentar, så ska jag göra så gott jag kan.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Linnea ThelanderRådgivare