Är det ett brott att förstöra någons saker?

2019-01-26 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA
HejJag och min pojkvän flyttade ihop i en liten lgh 2015. Men många av mina saker fick inte varken plats i lgh eller i vårt förråd. Hans mamma är en sk storsamlare och hans föräldrar hade två stora containrar på en del av sin tomt som dem lagrar allt i som de inte får plats med i varken stallet eller i huset. Då fick jag tillfälligt ställa mina saker längst ut vid dörrarna i en av containrarna för att lättåtkomligt kunna hämta det så fort vi ordnat plats. När vi skulle hämta mina saker får vi reda på att dem hyrt en stor container till. Och flyttat en del grejer från de andra containrarna in i den nya. Det är bara det att dem tagit mina saker och tryckt in det bland allt hennes mögliga och länge sparade saker, längst in i nån av containrarna. För dem minns inte i vilken dem ställt mina saker i. Vi var ute för att hämta det ett par ggr. Men det är som att hitta en nål i en höstack. Och den möjliga lukten och allt man måste gå igenom för att ens hitta mina saker. Till sist hittade jag ett par lådor, med plagg och skor och några gamla minnen från mina barn och foton. Mycket av det var fuktskadat och gick inte att rädda. Men det jag mest vill ha, som jag har alla mina käraste minnen från mina tre barn, och mitt förflutet är i en korg jag hade ställt undan där. Den har jag inte hittat och befarar att allt i den är skadat och förstört. Innehållet i den korgen är hela mitt förflutna och betyder oerhört mycket för mej. Hans föräldrar tar inget ansvar. Gör dem något brott?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag kan snabbt konstatera att dem inte begått något brott. Att låsa in någons saker kan utgöra brott, förutsatt att det inte var lovligt = utan samtycke. Men i detta fallet har du samtyckt till att dem förvarar dina saker. Det är däremot väldigt tråkigt att dem bytt plats och att dessa saker då skadats, men det räcker inte för att hävda att ett brott begåtts. Däremot innebär inte det att det automatiskt inte går att kräva dem på ansvar för den skada som uppstått. Utöver straffrättsliga regler (såsom vad som utgör brott) finns även civilrättsliga regler (såsom t.ex skadestånd). Skadestånd, en form av ersättning, kan krävas bl.a. för sakskador.

Bedömning av sakskada.

Enligt skadeståndslagen blir man bara skadeståndsskyldig för sakskador om skadan uppkommer på grund av uppsåt eller vårdslöshet, (2 kap. 1 § Skadeståndlagen). Man kan alltså inte bli skyldig att betala skadestånd för en skada som beror på en ren olyckshändelse.

Det kan ibland vara svårt att avgöra om en skada uppstått på grund av olyckshändelse eller vållande. När sådana fall kommer upp i domstol gör rätten vanligtvis en så kallad "fri culpabedömning". Det innebär att domstolen gör en sammantagen bedömning av vilken risk för skada som fanns i den aktuella situationen, omfattningen av risken, möjligheten att förebygga skadan och personens (som vållat skadan) möjlighet att inse risken för skada. På så vis kommer man fram till om man tycker att personen vållat skadan eller ej.

I det här fallet verkar det inte varit med uppsåt att förstöra dina saker. Däremot går det att diskutera om de agerat vårdslöst. Om alla deras saker är mögliga så är risken väldigt stor att dina även skulle skadats. Det går att förebygga mögel och fuktskador. Det man får diskutera är huruvida din pojkväns föräldrar insett risken av att dina möbler skulle skadats. Om dessa omständigheter uppfylls kan du ha rätt till ersättning för skadorna på dina saker. I ditt fall kan det vara svårt att få ut mycket ersättning om det mesta är av obetydligt värde (pengar) men av stort emotionellt värde. Ofta är det sakerna av emotionellt värde vi värderar högst men dessvärre syftar skadestånd till att täcka det reella värdet av saken. Det går inte att värdera ett emotionellt värde.

Mitt råd till dig

Jag beklagar förlusten av dina saker. Det finns inga straffrättsliga konsekvenser att åberopa i detta fall men som nämnt finns det en möjlighet att kräva ersättning i form av skadestånd för sakskada om de förutsättningarna ovan uppfylls. (det är en bedömning jag inte kan göra utifrån de omständigheterna som frågan innehåller, men en domstol kan självfallet avgöra det). När man kräver skadestånd av en annan person ingår man i en tvist. Du får skicka en stämningansökan där du begär ersättning för dina saker och om din pojkväns föräldrar nekar så kommer slutligen tingsrätten avgöra tvisten.

Lycka till!

Om du vill ha mer rådgivning är du mer än välkommen att vända dig till några av våra andra tjänster:

- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här

- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

Med vänlig hälsning,

Natalie van den Broek
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (547)
2019-05-22 Skadeståndsansvar för att ha tappat hund
2019-05-22 Måste ett gatukök skriva ett korvskinnet innehållet fläsk?
2019-05-12 Hur få ut sitt skadestånd?
2019-05-11 Kan jag få ersättning ur försäkringen för ärr jag fick som nyfödd?

Alla besvarade frågor (69283)