Är det en tillsvidareanställning eller tidsbegränsad anställning?

2016-10-09 i Anställningsformer
FRÅGA
Hej , Jag jobbade som personlig assistent från april av 2011 till den 6 july av 2016. Nu arbetsledare säger att jag jobbade som tidanställd vid behovs och min anställning var inte tillsvidare. Jag fyllde 40 år medan jag jobbade med den här företaget och ansökte Försäkring om avgångsbidrag (AGB) från AFA. Nu de säger att jag har inte rätt till den här försäkringen eftersom jag hade inte en tillsvidareanställning. Jag behöver veta om mina rättigheter eftersom jag jobbade mer än 5 år och nu de säger up mig och betalar ingenting inte heller uppsägningstid.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Anställningsform
Utgångspunkten enligt lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS) 4 § är att en arbetstagare har en tillsvidareanställning om det inte finns ett avtal mellan arbetsgivaren och arbetstagaren som pekar på att något annat gäller. Personen (arbetsgivaren i ditt fall) som hävdar att anställningen inte är en tillsvidareanställning har bevisbördan och måste kunna visa varför anställningen inte är tillsvidare.

Om det visar sig att du hade en tidsbegränsad anställning i form av en allmän visstidsanställning så kan du fortfarande stödja dig på LAS 5 a § 1 p. som säger att en allmän visstidsanställning ska övergå till en tillsvidareanställning om arbetstagaren har arbetat hos arbetsgivaren i sammanlagt mer än två år, under en femårsperiod.

I LAS 22 § 4 st. finns det en regel som beskriver hur anställningstiden ska beräknas. Regeln säger att "all anställningstid ska räknas" dvs. om du har varit anställd i 5 år så är din anställningstid 5 år oavsett om du har tagit ledigt, varit sjuk etc.

Om det visar sig att du hade en "timanställning" så kan inte du stödja dig på LAS eftersom lagen inte erkänner timanställningar som en tidsbegränsad anställning. LAS erkänner enbart: allmän visstidsanställning, vikariat, säsongsarbete eller provanställning, se LAS 5 § och 6 § . Reglerna för en timanställning kan dock regleras i ett kollektivavtal.

Kollektivavtal
Reglerna i LAS 5 §, 5 a § och 22 § 4 st. ska gälla och är tvingande endast om det mellan arbetsgivaren och arbetstagaren inte finns ett giltigt kollektivavtal.

Arbetsgivaren kan genom ett centralt kollektivavtal (ett kollektivavtal som är godkänt av en central arbetstagarorganisation) komma överens om andra regler som ska gälla mellan arbetsgivaren och arbetstagaren, se LAS 2 § 3 st. Det betyder att om det finns ett giltigt kollektivavtal som åsidosätter reglerna i LAS 5 §, 5 a § och 22 § 4 st. så är dessa regler i lagen inte längre tvingande. Det som blir tvingande och bindande mellan er är kollektivavtalet, se lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet (MBL) 26 § och 27 §.

De nya reglerna i kollektivavtalet behöver inte nödvändigtvis vara till arbetstagarens förmån, utan de kan också vara till arbetstagarens nackdel. Om det är så att du har undertecknat ett kollektivavtal så borde kollektivavtalet reglera vad som gäller för din anställning när det gäller hur din anställningstid ska beräknas eller uppsägning.

Uppsägning
En tidsbegränsad anställning enligt LAS 5 § och 6 § kan inte sägas upp. Anställningen ska löpa tiden ut även om det sker uppsägningar i verksamheten pga. arbetsbrist. Tidsbegränsade anställningar kan endast sägas upp vid grova brott mot avtalet.

En tillsvidareanställning kan sägas upp av personliga skäl eller pga. arbetsbrist men måste vara sakligt grundad, se LAS 7 §. Vilken uppsägningstid som ska gälla står i LAS 11 §. Eftersom du har jobbat i 5 år så ska en tre månaders uppsägningstid gälla för dig, om du hade en tillsvidareanställning. Notera att reglerna i LAS 11 § också kan ersättas med andra regler genom ett centralt kollektivavtal. Kollektivavtalet kan därför reglera en längre eller kortare uppsägningstid.

Du har enligt LAS 12 § rätt till lön under uppsägningstiden. Men denna regel i LAS 12 § är också en sådan regel som arbetsgivaren får ersätta med en annan regel genom ett centralt kollektivavtal. Kollektivavtalet kan därför reglera att du inte får en lön under uppsägningstiden eller att du får en halvlön.

Vad som gäller för en timanställning regleras inte av LAS. Så om du har en timanställning och vill veta vilken uppsägningstid du har eller om du har rätt till lön under uppsägningstiden så behöver du kolla upp ditt kollektivavtal om du har skrivit på ett sådant.

Om arbetsgivaren har ett gällande centralt kollektivavtal i sin verksamhet som du inte skrivit på så kan arbetsgivaren ändå se till att detta kollektivavtal även gäller för dig, se LAS 2 § 8 st.

Sammanfattningsvis kan vi säga att LAS är en skyddslagstiftning som innehåller både tvingande regler och sådana regler som kan åsidosättas genom ett centralt kollektivavtal. Paragraferna i LAS som kan åsidosättas presenteras i LAS 2 §. Ett kollektivavtal gäller före LAS.

Jag rekommenderar dig att vända dig till din arbetstagarorganisation (facket) om du är medlem i en sådan organisation. Om du behöver hjälp med ditt ärende så är du alltid välkommen att höra av dig till Lawlines jurister som kan hjälpa dig i ärendet. Dan du boka tid hos en erfaren jurist som är specialiserad på arbetsrätt. För att boka tid klicka här.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Mvh

Marie Gergy
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Anställningsformer (710)
2020-09-20 Anställningsavtalets tillkomst
2020-09-16 Får en timanställning inte omfatta mer än 16 timmar per vecka?
2020-09-14 Vad har en arbetsgivare för rätt/skyldighet att anställa?
2020-09-08 Kan mitt pjäskontrakt övergå till en tillsvidareanställning?

Alla besvarade frågor (84294)