Är det en arbetsskada när företagets läkare säger att det inte är det?

2017-10-18 i Arbetsskada
FRÅGA
Hej! Jag är 19 år jag skadade mig som rekryt under den militära grundutbildningen och har nu blivit tvungen att lämna, small till i knäet under tjänstgöringen och läkaren på regementet befarade meniskskada. Dock vägrar läkaren skriva en arbetsskada då han påstår att detta har varit en tidigare skada som legat i "vila". Har dock aldrig visat några problem på några tidigare tester. Hur ska jag gå vidare med detta om jag vill ha upprättning för min skada och ev ersättning.? Dom skickar trots allt hem mig i ett skick där jag kommer ha svårigheter att jobba. Vidare remisser har skickats vidare till sjukhuset men enligt Försvarsmakten själva kommer inte dom göra något mer.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I mitt svar nedan kommer jag utgå ifrån att du är kvalificerad för att kunna få arbetsskadeersättning vilket regleras i socialförsäkringsbalken. Det kan finnas lite olika ersättningar du kan erhålla och jag kommer först och främst gå igenom den ersättning som finns lagstadgad.

Det är arbetsgivarens, Försvarsmaktens i ditt fall, ansvar att anmäla till Försäkringskassan att du har skadats på arbetsplatsen. Denna skyldighet styrs i lagen och de kan bli bötfällda om de bryter mot upplysningsplikten. Det är din chef som ska ansvara för att en rapport görs till Försäkringskassan, inte din läkare. Du tar sedan kontakt med Försäkringskassan själv och det är från dem du kan ha rätt att få ersättning om det är en konstaterad skada. Bedömningen om det är en arbetsskada är något Försäkringskassan gör, inte din läkare.

En arbetsgivare kan också ha en egen arbetsskadeförsäkring som går in och täcker ersättning för skada upp till den vanliga lönen. Den går alltså in efter att Försäkringskassan har konstaterat att det är en arbetsskada och täcker upp. Det som ingår i den försäkringen kan dock skilja sig åt mellan olika företag och det är därför svårt för mig att säga exakt om den täcker i just det här sammanhanget. .

Sammanfattningsvis ska du gå till din chef och anmäla att du har skadat dig under arbetstid och han har sedan som skyldighet att anmäla detta vidare till Försäkringskassan. De kommer då utreda huruvida du har rätt till arbetsskadeersättning. Du kan i samband med att du anmäler skadan till din chef också fråga om Försvarsmakten har en arbetsskadeförsäkring dit du kan anmäla till för att få en full ersättning. De brukar basera sin bedömning på hur Försäkringskassan bedömer skadan.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Mathilda Wihlborg
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arbetsskada (32)
2021-04-30 Kan jag kräva skadestånd om jag skadar mig på jobbet?
2021-03-31 Omfattas jag av någon försäkring när jag arbetar?
2020-11-01 Arbetsskada och ersättning
2020-09-16 Hur långt tillbaka i tiden kan man anmäla en arbetsskada?

Alla besvarade frågor (95697)