Är det egenmäktigt förfarande att flytta med sitt barn?

Hej, mitt barnbarn har bott hos sin mamma heltid efter skilsmässan(ca 7år). Pappan träffar barnbarnet på sina egna villkor, dvs när pappan känner att "han har tid". Mamman har nu nytt barn med ny man och det tänker flytta till hus i grannkommun ca 14km. Barnbarnet ska gå kvar i sin skola till 5:e-6:e klass. Han får skjuts til och från skola tills han vill åka buss själv. Pappan tänker anmäla mamman för egenmäktigt förfarande ?! Pappa flyttade själv med ny familj 3,5mil utan att fråga mamman . Vad är rätt och fel?

Orolig mormor

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Hur ser vårdnaden ut i denna situation:

1. Jag börjar med att utreda vårdnaden i förhållande till pappan:

Jag antar att han har vårdnad om ditt barnbarn eftersom du inte har uppmärksammat om att så inte skulle vara fallet. Jag kan dock tycka att hans "intresse" för att faktiskt vara del av barnets uppfostran, saknas. Sedan finns det även ett hinder eftersom han har valt att flytta 3,5 mil bort. Detta innebär att pappan troligen inte utövar den faktiska vårdnaden (barnet har ju dessutom bott på heltid med sin mamma).

2. Det finns möjlighet för mamman att väcka talan om vårdnad:

Det verkar som att mamman är den faktiska vårdnadshavaren, även om båda föräldrar är det i juridisk mening. Det verkar också som att det finns samarbetssvårigheter mellan föräldrarna. Om två vårdnadshavare inte kan samarbeta, så blir det mycket svårt att ta hand om sitt barn på ett effektivt sätt. Detta vill man förhindra eftersom det inte är bra för barnet.

Det mamman kan göra är att väcka en talan om att få ensam vårdnad enligt Föräldrabalken 6 kap. 5 §. Då kan hon få klarhet i vad som gäller angående vårdnaden, men detta är inget hon måste göra.

Har mamman gjort sig skyldig till egenmäktigt förfarande enligt Brottsbalken 7 kap. 4 §:

För att göra sig skyldig till egenmäktigt förfarande så måste barnet vara under 15 år. Det verkar som att han går i låg- eller mellanstadiet, så jag antar att han är under 15.

Hade mamman hade ett "beaktansvärt skäl" att flytta med sin son?

Eftersom hon är mamma till barnet och även barnets vårdnadshavare så är det denna fråga vi måste besvara.

Jag tycker inte att flytta 14 km verkar som en väldigt ingripande åtgärd. Speciellt inte när pappan flyttade 3,5 mil från sin son, utan problem. Dessutom så går sonen kvar i samma skola. Flytten innebär inte att pappan måste anstränga sig väsentligt mer för att kunna träffa sin son.

Hon och sonen bor med en ny familj och det är viktigt för dem båda att få ett fungerande familjeliv. I deras fall så innebär det att de måste flytta och då ska de kunna göra det.

Baserat på detta tycker jag att det är tydligt att mamman flyttade för att kunna få ett fungerande familjeliv och ge sin son stabilitet och trygghet. Hon hade alltså goda skäl för att flytta (hon hade beaktansvärda skäl). Alltså har hon inte gjort sig skyldig till egenmäktigt förfarande enligt min bedömning.

Jag kan tillägga att den övriga informationen i 7 kap. 4 § inte är relevant i ert fall. Detta eftersom det tar sikte på situationer där den vuxne inte är vårdnadshavare, eller om den vuxne har anförtrotts vårdnaden av ett barn. Men som sagt så är hon mamma och vårdnadshavare till barnet så detta är inte aktuellt.

Sammanfattning och råd:

Jag kan inte se att omständigheterna pekar på att hon har gjort fel.

Egenmäktigt förfarande är ett sätt att skydda vårdnaden (i detta fallet vill pappan skydda sin rätt att utöva vårdnaden). Det finns ju ingenting som tyder på att hon på något sätt vill hindra honom från att agera som gemensam vårdnadshavare.

Mitt råd här är att försöka prata med honom. Naturligtvis om det blir en konflikt istället för en diskussion så är det inte gynnsamt. Men det är ju deras barn och det hade varit enklare att hitta en lösning tillsammans.

Det finns även möjlighet att gå till socialtjänsten och be om hjälp med sådana samtal, se Socialtjänstlagen 5 kap. 3 §.

Jag hoppas verkligen att detta har hjälpt något och att situationen löser sig så ni kan få lite lugn och ro! Skulle det uppstå fler frågor eller problem, så tveka inte att skicka in en ny fråga!

Med vänliga hälsningar,

Lawline Rådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”