Är det brottsligt att vägra rädda någons liv?

Är det brottsligt att vägra rädda någon annans liv tex om någon håller på och drunkna eller sätter i halsen

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Huvudregeln i svensk rätt är att det inte föreligger någon skyldighet att hjälpa någon som befinner sig i fara eller håller på att dö. I de allra flesta situationer är det alltså inte brottsligt att vägra rädda någon annans liv. Skulle du som ”vanlig privatperson” bevittna en person som håller på att drunkna har du i regel ingen skyldighet att agera, åtminstone rent juridiskt. Det finns dock ett antal situationer där det ändå anses föreligga ett visst ansvar, och det är om det är särskilt föreskrivet eller om du innehar en så kallad garantställning. 

Ett exempel på en sådan situation där det är särskilt föreskrivet att du är skyldig att agera är om du varit med och orsakat en trafikolycka. Då ska man som trafikant, i mån av sin förmåga, hjälpa eventuella skadade (2 kap. 8 § trafikförordningen). 

Att inneha en garantställning kan förklaras som så att man är ansvarig att skydda en annan personen och hjälpa denne vid fara. Föräldrar intar exempelvis en automatisk garantställning gentemot sina barn, men även vissa yrken såsom poliser kan anses ha en slags garantställning då man som polis är skyldig att ingripa för att trygga allmän ordning eller säkerhet även när man är ledig (16 § polisförordningen). Man kan också bli en garant genom avtal, vilket möjliggör för bland annat simlärare att inneha en garantställning. Om ett barn håller på att drunkna under en simlektion kan alltså simlärarna vara skyldiga att försöka rädda barnet från att drunkna. 

Hoppas det gav svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Selma SkoghällRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo