Är det brottsligt att ta någon annans bilnycklar för att förhindra rattfylleri?

FRÅGA
Hej! Min mamma är alkolist och har erkänt samt blivit påkommen av anhöriga att hon kör full. Då vi fick denna informationen tog vi hennes bilnycklar. Hon hotar nu med att anmäla oss för stöld fast hon gav nycklarna till oss utan protest. Kan vi bli dömda för detta?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer att dela upp mitt svar med rubriker som behandlar de olika relevanta rättsliga aspekterna av din situation.

Att ni har tagit din mammas bilnycklar innebär som jag förstår det att hon inte har tillgång till att använda bilen. Ett av de brotten som då skulle kunna aktualiseras i denna situation är egenmäktigt förfarande, vilket jag kommer att behandla senare. Först ska jag behandla möjligheten för privatpersoner att omhänderta någon annans bilnycklar.

Rätt att omhänderta nycklar för att förhindra rattfylleri?
Inledningsvis kan nämnas att det inte finns någon generell rätt för privatpersoner att (olovligen) omhänderta någon annans bilnycklar för att förhindra t.ex. rattfylleribrott. En sådan rätt finns till viss del för poliser. I polislagen 24 a § stadgas en rätt för poliser att tillfälligt omhänderta fordonsnycklar för att förhindra rattfylleribrott.

Vad gäller privatpersoner finns som däremot ingen sådan rättighet. Detta innebär att man får falla tillbaka på den generella bestämmelsen om nöd. Bestämmelsen om nöd finns i brottsbalken 24 kap 4 § och lyder såhär:

"En gärning som någon, i annat fall än som nämnts tidigare i detta kapitel, begår i nöd utgör brott endast om den med hänsyn till farans beskaffenhet, den skada som åsamkas annan och omständigheterna i övrigt är oförsvarlig.
Nöd föreligger när fara hotar liv, hälsa, egendom eller något annat viktigt av rättsordningen skyddat intresse."

Denna bestämmelse skulle i vissa fall kunna användas för att rättfärdiga att en privatperson olovligen omhändertar en annan persons fordonsnycklar för att förhindra rattfylleribrott. Det som är problematiskt i detta fall är att det ska föreligga en faktisk nödsituation för att denna bestämmelse ska kunna tillämpas. Med en nödsituation menas det som står i sista meningen i bestämmelsen: Att nöd föreligger när fara hotar liv, hälsa, egendom eller något annat viktigt av rättsordningen skyddat intresse. Detta innebär också att den hotande faran måste vara åtminstone överhängande. Det måste finnas en faktisk fara för att detta hot förverkligas. Därmed borde det till exempel föreligga en nödsituation om man tar bilnycklarna från en person som hoppat in i sin bil, startat den och som avser att köra den, samtidigt som man vet att denne är tydligt onykter. Det skulle dock kunna räcka med att en onykter person tydligt visar en avsikt att faktiskt köra iväg. Redan då borde en nödsituation kunna föreligga.

Det som är problematiskt i ditt fall är att en sådan nödsituation kanske inte förelåg när ni omhändertog hennes bilnycklar. Det går exempelvis inte att säga att en fara för rattfylla (i lagens mening) föreligger bara för att någon är alkoholist eller ens berusad. Det krävs att det föreligger en konkret situation med en risk för att faran förverkligas.

Om en nödsituation föreligger, kallas det att det finns en ansvarsfrihetsgrund. Detta gör att en gärning som skulle varit brottslig inte är det. Om en nödsituation inte föreligger, kan brott ha begåtts. Detta behandlas i det följande.

Egenmäktigt förfarande
Brottet egenmäktigt förfarande regleras i brottsbalken 8 kap 8 §. Detta brott kan aktualiseras i denna situation för att ni rubbat er mammas besittning till hennes bil. Med det menas att ni genom att ta hennes bilnycklar olovligen har fråntagit henne möjligheten att använda och få tillträde till sin bil. Detta räcker för att brottet egenmäktigt förfarande ska anses begånget.

Sammanfattning
Det som gäller är således att brottet egenmäktigt förfarande kan ha begåtts i denna situation, såvida inte en nödsituation kan anses ha förelegat vid omhändertagandet. Men för detta krävs även att ni återlämnar nycklarna när nödsituationen inte längre föreligger.

Tyvärr kan lagen anses vara ganska hård i detta avseende. Jag förstår ju självklart att ni inte gjort detta för någon annan anledning än att hjälpa, skydda och ta hand om er mamma. OM det skulle vara så att åtal väcks, skulle straffet på grund av sådana här förmildrande omständigheter bli mycket lågt. Jag hoppas att detta löser sig utan ytterligare svåra situationer för er att hantera.

Jag hoppas att mitt svar är belysande. Tveka inte att ställa en ny fråga eller att kommentera nedan om du har fler funderingar!

Med vänliga hälsningar,

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Nödvärn och annan ansvarsfrihet (199)
2022-01-14 Nödvärnsrätt vid misshandel
2022-01-01 Har jag rätt till nödvärn när någon hotar att ta mitt liv?
2021-12-30 Får man utöva nödvärn mot ett barn?
2021-12-29 Får man köra rattfull i en nödsituation?

Alla besvarade frågor (98671)