Är det brottsligt att sprida en känsliga uppgifter på nytt

FRÅGA
Två 14 åringar filmar sig själva utöva oralsex och la ut videon på sin snappchatt story. En snnan jämnårig är misstänkt ha spridit den videon på ett konto som är öppen för allmänheten och han har blivit polisanmäld av en förälder.Han är nu misstänkt för brott.Min fråga är Har han verkligen begått brott då filmen var redan utsprett på nätet och vad är brottets rebruceringen?Kan han bli straffad?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.

Den som gör intrång i någon annans privatliv, genom att sprida bild eller annan uppgift om någons sexualliv döms för olaga integritetsintrång om spridningen är ägnad att medföra allvarlig skada för den som bilden eller uppgiften rör. (4:6c p.1 BrB). En grundläggande förutsättning för straffansvar gärning är att det är fråga om spridning. Med spridning avses att bilden eller uppgiften görs tillgänglig för flera än ett fåtal personer, men det krävs inte att personkretsen faktiskt har tagit del av bilderna. Här bör även nämnas att bestämmelsen inkluderar även rörliga bilder som video osv. Skulle uppgifterna publiceras på nytt på en annan hemsida eller på annat sätt göras tillgänglig för en ännu vidare personkrets, blir det fråga om en ytterligare spridning (se HD:s dom den 3:e december 2020 i mål nr 5175-20) Alltså kan det vara straffbart att sprida filmen på nytt till en annan/större personkrets, även om filmen varit utspridd sedan tidigare.

Hoppas du fick svar på din fråga

Aya Alwan
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1229)
2021-10-19 Är det olagligt för butikspersonal att gå igenom min väska?
2021-10-07 Hot om polisanmälan - Olaga hot?
2021-09-30 Olagligt att klättra på skoltak?
2021-09-29 Olaga hot av en inneboende

Alla besvarade frågor (96466)