Är det brottsligt att som psykoterapeut röja uppgifter om sina patienter?

En vän psykoterapeut inom regionen har spontant berättat om hans patienter till mig. Det har varit vid namn och vad som har hände och vad patienterna har gjort. Är det ett brott? jag har jobbat med mamman till den ena patient och Den andra är en kollega. Bör jag anmälda det? Och var i så fall?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag tolkar det som att din vän som arbetar som psykoterapeut arbetar inom den offentliga verksamheten och inte hos en privat arbetsgivare. Det är nämligen lite olika regelverk för privat respektive offentlig vårdpersonal när det kommer till sekretess. För privat vårdpersonal gäller Patientsäkerhetslagen medan Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) gäller för den offentliga vårdpersonalen. I mitt svar kommer jag alltså utgå från OSL.


När gäller sekretess för vårdpersonal?

Sekretess gäller för uppgift om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående lider men, 25 kap 1 § OSL. Här gäller stark sekretess vilket innebär att utgångspunkten är att sekretess råder om det som ovan nämnts “inte står klart” att röjande av uppgiften medför att ingen lider men. Att någon ska “lida men” innebär att det ska medföra ett mer påtagligt obehag och denna bedömning utgår alltid från den enskildes egen upplevelse. Vanligtvis brukar det vara så att man frågar patienten om denne samtycker till att uppgifter lämnas ut. Samtycket kan lämnas muntligt av patienten men måste dock dokumenteras i patientjournalen.


Är det brottsligt att bryta mot sekretessen?

Att bryta mot sekretessen inom hälso- och sjukvård är ett brott, 20 kap 3 § Brottsbalken (BrB). Straffet är böter eller fängelse i högst ett år. Om det har skett av oaktsamhet är straffet böter och om det är ringa fall ska den som brutit mot sekretessen gå fri från ansvar.


Nu vet jag inte huruvida patienterna till din vän har samtyckt att deras uppgifter lämnas ut men om du är osäker på detta rekommenderar jag dig att kontakta polisen via 114 14 som kan hjälpa dig att ta ärendet vidare.


Jag hoppas att du har fått svar på dina frågor och om du undrar något mer är du varmt välkommen att ställa nya frågor! 


Vänligen,

Elise EngströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Hälso- och sjukvård? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”