Är det brottsligt att smitta någon med Covid 19?

Vad kan det rättsliga efterspelet bli om man nu under pandemin spottar någon i ansiktet som sedan blir smittad av covid19, och sedermera dör av sjukdomen. Om det kan bevisas att den som spottade för tiden bar på smittan.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Personen var medveten om sin sjukdom

Jag har uppfattat din fråga som att den personen som spottar är medveten om att den är sjuk i Covid-19. Om så, hänvisar jag till ett utförligt svar från min kollega här på Lawline (Läs svaret här https://lawline.se/answers/vilket-brott-kan-man-gora-sig-skyldig-till-om-man-sprider-vidare-en-allman-och-samhallsfarlig-sjukdom-likt-covid-19).

Personen var omedveten om sin sjukdom

Om personen som spottar däremot inte vore medveten om sin smitta är frågan något mer komplicerad. En möjlighet som har diskuterats är vållande till annans död. Man gör sig skyldig till brottet genom att av oaktsamhet orsaka annans död (3 kap. 7 § brottsbalken). Brottet kräver alltså inte ett medvetet handlande (uppsåt).

Ifall att du har fler frågor är du välkommen att inkomma med dem till oss här på Lawline.


Allt gott

Vilhelm OxhammarRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo