Är det brottsligt att såga ner en grannes träd utan lov?

Hej! Om jag sågar ner grannens träd utan lov, hur stora böter kan jag få då?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga kommer jag att använda mig av jordabalken (JB) och brottsbalken (BrB). Inledningsvis utreder jag om det är brottsligt att såga ner en grannes träd för att sedan försöka klargöra hur mycket böter du skulle kunna få.

Utgör det ett brott att såga ner en grannes träd utan lov?

I 3 kap. JB regleras rättsförhållande mellan grannar. En granne får bland annat ta bort en gren eller rot som tränger in på dennes fastighet (3 kap. 2 § JB). Denna bestämmelse ger dock inte rätt att såga ner hela träd. Att göra detta kan, beroende på skadans omfattning och trädets värde, utgöra skadegörelse (12 kap. 1 § BrB) eller ringa skadegörelse (12 kap. 2 § BrB). Skadegörelse innebär att någon förstör eller skadar egendom till men för någon annans rätt (12 kap. 1 § BrB). Träd utgör fast egendom och omfattas således av bestämmelsen (2 kap. 1 § JB).

Hur mycket kan du få i böter?

Hur mycket böter du skulle kunna få beror i första hand på om böter kommer att väljas som påföljd. För skadegörelse är påföljden fängelse 14 dagar–2 år (12 kap. 1 § och 26 kap. 1 § 2 st. BrB) medan påföljden för ringa skadegörelse är böter eller fängelse 14 dagar–6 månader (12 kap. 2 § och 26 kap. 1 § 2 st. BrB). Vid påföljdsbestämningen finns dock möjlighet att underskrida straffskalan, till exempel vid förmildrande omständigheter (29 kap. 3 § 3 st. BrB) Det innebär att en domstol skulle kunna döma ut böter vid skadegörelse, trots att det inte framgår av bestämmelsen.

Om påföljden skulle bestämmas till böter är det troligt att dagsböter skulle väljas (25 kap. 1 § BrB). Dagsböter är uppbyggt så att domstolen dömer ut ett visst antal dagsböter och fastställer hur stor en sådan ska vara. Antalet kan variera mellan 30–150 dagar, beroende på hur allvarligt brottet är (25 kap. 2 § 1 st. BrB). Dagsbotens storlek kan även den variera mellan 50–1000 kr. Vid bedömningen av storleken ska hänsyn tas till den tilltalades inkomst, förmögenhet, försörjningsskyldighet och ekonomiska förhållanden i övrigt (25 kap. 2 § 2 st. BrB). Det minsta bötesbeloppet är 750 kr (25 kap. 2 § 3 st. BrB). Det högsta möjliga bötesbeloppet är 1000 kr i 150 dagar, det vill säga 150 000 kr. Det är dock, till följd av att domstolen ska beakta många olika faktorer, svårt att säga ett exakt belopp.

Sammanfattning

Att såga ner en grannes träd kan utgöra skadegörelse eller ringa skadegörelse (12 kap. 1 och 2 §§ BrB). Om påföljden skulle bestämmas till böter kan beloppet som lägst bli 750 kr och som högst 150 000 kr. Som sagt är det dock svårt att säga exakt hur högt det skulle bli.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Ellinor BäckströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo