Är det brottsligt att orsaka en olycka?

Hej, Jag har en fråga om vad gäller när en person har orsakat olycka som är inte trafik olycka. Två personer klättrade på en klippa och den person som säkrade den andra person tog bort säkringen så att den andra person, som var 30 m uppe, fäll 30 m ner och blev allvarlig skadad. Bör Polisen informeras av denna händelse? Finns det något skydd för denna person som falit ner på grund av att den andra person tog bort säkringen? Tack!

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer i mitt svar att hänvisa till brottsbalken (BrB). Som jag tolkar din fråga så kan det utgöra en brottslig handling och uppfylla kraven för antingen misshandel eller vållande till kroppsskada. Jag kommer därför börja med att gå in på vad som avgör om brottsrekvisiten är uppfyllda och sedan avsluta med om man bör kontakta polisen.

Misshandel eller vållande till kroppsskada?

Misshandel kan bli aktuellt eftersom personen har tagit bort säkringen vilket har orsakat att den andra personen föll och skadade sig (3 kap. 5 § BrB). Brottet hade eventuellt även kunnat rubriceras som grovt eftersom personen blev svårt skadad och det kan vara livsfarligt att falla 30 m (3 kap. 6 § BrB). Men för att kunna bli dömd för misshandel krävs det även att personen har haft uppsåt till att skada den andra personen, det vill säga om personen tog bort säkringen för att skada den andra personen. Av din fråga har jag tyvärr inte tillräckligt med information om uppsåt föreligger eller inte. I slutändan är det en fråga som får avgöras av domstolen.

Om personen inte hade uppsåt till att skada den andra personen, men handlade oaktsamt, så kan istället vållande till kroppsskada bli aktuellt (3 kap. 8 § BrB). Det kan även rubriceras som grovt om gärningen har innefattat ett medvetet risktagande av allvarligt slag (3 kap. 9 § BrB). Här gör man en bedömning om det var oaktsamt att ta bort säkringen i den situationen och om gärningspersonen borde ha förstått att det fanns en risk för att den andra personen då skulle falla ner och skada sig. Eftersom jag inte har alla omständigheter så kan jag dock inte göra en säker bedömning om oaktsamhet föreligger eller inte och därför inte säkert uttala mig om personen kommer kunna dömas för brott.

Bör polisen informeras om händelsen?

Eftersom både misshandel och vållande till kroppsskada kan bli aktuellt bör polisen meddelas om händelsen. Detta kan göras genom att personen polisanmäler händelsen antingen genom att besöka en polisstation eller genom att ringa 114 14.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Alva LindsjöRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”