Är det brottsligt att inte anmäla sitt barns skada till ett försäkringsbolag?

FRÅGA
Min son fick en spricka i ett fotben, vhag och sonen fick åka till ortopedakuten och sonen har varit gipsad i 2 veckor och är nu läkt utan fler skador. Min exman frågade om jag anmält till försäkringsbolaget. Det har jag inte gjort då jag inte uppfattat risk för följdskador eller merkostnader.Ska jag bara orolig för min exmans fråga och mitt beslut att inte kontakta försäkringsbolaget? Är jag skyldig till underlåtenhet om barnets bästa som förälder? // Mamman
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du undrar om du skulle kunna ha gjort dig skyldig till något brott genom att inte anmäla din sons skada till ett försäkringsbolag. Det korta svaret är nej, det har du inte gjort. Det lite längre svaret är det följande: Det finns något som heter underlåtenhetsbrott vilket innebär att en person kan göra sig skyldig till ett brott genom att underlåta att handla i en situation där personen i fråga har varit skyldig att handla. En sådan skyldighet kallas för garantställning och innehas av exempelvis föräldrar, förskolepersonal, hundägare mm. Det handlar alltså om personer som har ett självskrivet ansvar för vissa individer. En förälder kan alltså begå ett brott om hen underlåter att handla i en situation där ens barn är inblandat. Ett typexempel är en förälder som underlåter att ta sitt sjuka eller skadade barn till sjukhus. Ett sådant agerande är brottsligt och straffbart och klassas som misshandel.

I ditt fall så framgår det av din fråga att din son fått komma till sjukhus och fått sin skada behandlad vilket innebär att du inte underlåtit att handla på ett korrekt sätt. Du har alltså agerat helt rätt. Att anmäla skadan till ett försäkringsbolag är inget som omfattas av din garantställning, så en underlåtenhet att anmäla skadan är inte straffbart på något sätt då den underlåtenheten inte innebär någon skada för ditt barn. Däremot kan det ändå, av andra anledningar, vara klokt att anmäla en skada till ett försäkringsbolag om det skulle uppstå eventuella problem i framtiden.

Hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att återkomma!

Julia Hellquist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB (433)
2021-06-14 Vad krävs för att dömas till vållande till kroppsskada i trafiken och vad är strafföreläggande?
2021-05-31 Straff för flera mord
2021-05-31 Gränsen mellan mord och misshandel?
2021-05-29 Misshandel

Alla besvarade frågor (93136)