FrågaSTRAFFRÄTTNödvärn och annan ansvarsfrihet27/12/2020

Är det brottsligt att hota någon efter provokation?

Hej! Är det brottsligt att hota någon med stryk om denna ´´muckar`` med mig?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Olaga hot

Den som hotar någon med brottslig gärning på ett sätt som är avsett att framkalla allvarlig rädsla hos den hotade gör sig skyldig till brottet olaga hot (4 kap. 5 § brottsbalken). Att hota någon med stryk, det vill säga hota med misshandel, är ett sådant handlande eftersom misshandel också är ett brott (3 kap. 5 §). Att hota någon med stryk är alltså som utgångspunkt olagligt.

Provokation

Om någon "muckar" med dig kan det eventuellt beaktas: det kan utgöra en förmildrande omständighet vid bedömningen av straffvärdet av gärningen (29 kap. 3 § första punkten). Det ska då röra sig om uppenbart kränkande beteende som driver dig till att begå brottet, vilket brukar kallas provokation. Regeln tillämpas restriktivt, och blir därför sällan aktuell, men många anser att det är vid misshandel som det oftast finns anledning att beakta provokation. Olaga hot om misshandel är närliggande, och regeln om provokation som förmildrande omständighet skulle därför kunna bli aktuell.

Även om provokationen beaktas påverkar det dock inte ansvaret i sig, gärningen är fortfarande brottslig. En sådan förmildrande omständighet kan enbart sänka straffet. För att gärningen inte skulle vara brottslig skulle någon rättfärdigande grund behöva föreligga, såsom exempelvis nödvärn (24 kap. 1 §) eller samtycke (24 kap. 7 §).

Tveka inte att återkomma med en ny fråga om du har fler funderingar!

Med vänlig hälsning,

Hanna PalmkvistRådgivare
Hittade du inte det du sökte?