Är det brottsligt att ha oskyddat sex utan att informera om att man är smittad med klamydia?

FRÅGA
Hej! Jag hade oskyddat sex med en kille som inte har underrättat mig om att han hade klamydia och precis påbörjat behandling och underrätta mig först 2 veckor senare om att han har vetat om detta och valt att inte berätta detta för mig. Det har fått mig att undra om det är ett brott eller liknande då jag har för mig att den smittade MÅSTE berätta om det?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga kan delas upp i två delar. Den första rör hur man är skyldig att handla gentemot det allmänna och andra människor om man har fått klamydia. Den andra är om det kan vara brottsligt att ha oskyddat sex utan att informera om att man är klamydiasmittad. Om du vill hoppa över det mer juridiska så finns en kortare sammanfattning i slutet.

Vad måste man göra när man är smittad av klamydia?

Klamydiainfektion klassas som en allmänfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen. Om man vet att man bär på en allmänfarlig sjukdom är man skyldig att informera andra om sin smitta (2 kap. 2 § andra stycket). Man måste dock inte informera alla, bara sådana personer som man kommer i kontakt med på ett sätt som gör att dom löper risk att smittas. För klamydia betyder det att det främst är sexuella partners man är skyldiga att informera.

Om en person har blivit testad för klamydia och funnits vara smittad ska dessutom den behandlande läkaren besluta om förhållningsregler för den smittade som ska syfta till att minimera spridningsrisken (4 kap. 2 §). För klamydia och andra sexuellt överförbara sjukdomar så kommer dessa förhållningsregler i regel innebära krav på att använda kondom och att informera partners innan sex.

Det föreligger inget absolut krav på att genomgå behandling för sjukdomen, men gör man inte det kan man få andra rättsliga problem. Mer om det nedan.

Allt detta gäller tills det kan konstateras att personen inte längre bär på någon smittsam sjukdom.

Kan det vara brottsligt att ha oskyddat sex utan att informera om att man är klamydiasmittad?

Brottet misshandel kan bland annat bestå i att smitta en annan människa med en sjukdom så som en könssjukdom (brottsbalken 3 kap. 5 §). Har man haft oskyddat sex som smittad men utan att den andra personen blivit smittad så kan man inte dömas för fullbordad misshandel, däremot kan det bli aktuellt med ansvar för försök till misshandel (3 kap. 11 §). För att ansvar ska komma på fråga krävs dock vare sig det rör sig om fullbordat brott eller försökt till brott att den smittade personen har haft uppsåt. Kravet på uppsåt innebär ungefär att personen måste ha haft en viss grad av medvetenhet och avsikt med sitt handlande för att anses som skyldig. Den som exempelvis inte vet att han är smittad kan inte fällas för misshandel även om han råkar smitta någon.

Det finns olika former av uppsåt. Avsiktsuppsåtet innebär att någon gör något för att uppnå den brottsliga effekten. Om någon har oskyddat sex i syfte att smitta andra så har den personen avsiktsuppsåt oavsett risken för smitta. Insiktsuppsåt är när någon visserligen har ett annat syfte med sitt handlande men fortfarande är fullt införstådd med att handlandet dessutom kommer medföra en brottslig effekt. Den som har oskyddat sex och vet att han kommer att smitta någon men vars egentligen syfte kanske bara är just själva samlaget har insiktsuppsåt. Eftersom klamydia inte smittar vid alla samlag är det svårt att hävda just insiktsuppsåt vid fall där någon haft oskyddat sex medvetet.

Slutligen finns likgiltighetsuppsåt. För att avgöra om någon hade likgiltighetsuppsåt ställs som krav att personen för det första hade insikt om den risk hans handlande innebar. För det andra krävs att personen trots denna risk valde att handla på ett sätt som riskerade att få som konsekvens att risken realiserades. Med andra ord har personen så att säga godtagit att risken skulle kunna inträffa utan att ändra sitt beteende.

Om en person är smittad men har kondom så talar detta starkt för att personen inte hade likgiltighetsuppsåt, detta gäller även om personen skulle råka smitta någon vid ett samlag. Just för att personen vidtagit skyddsåtgärder så kan det konstateras att personen förmodligen inte var likgiltig inför risken att någon annan smittades.

Gärningsmannens uppfattning om vilken risk han tar är alltså avgörande för om han har haft likgiltighetsuppsåt eller inte. I vanliga fall skulle detta vara mycket svårt att hantera i ett fall där någon har haft oskyddat sex. På grund av smittskyddslagen torde det dock vara betydligt enklare. En klamydiasmittad person är skyldig att medverka till provtagningar och andra smittspårningsåtgärder samt kommer att få förhållningsregler av sin läkare och är dessutom skyldig att informera sina sexpartners. Allt detta leder till att varje klamydiasmittad person borde ha en mycket klar bild för sig att det innebär en oacceptabel risk att ha oskyddat sex med någon utan att informera om sin sjukdom först. Har man gjort detta ändå så borde det vara möjligt att döma personen för misshandel i de fall det resulterar i en smitta, eller försök till misshandel i de fall där någon inte smittats.

Om någon blivit informerad och efter detta medveten om risken ändå samtycker till att ha oskyddat sex så kan den smittade personen inte anses ha gjort sig skyldig till brott (24 kap. 7 §).

Sammanfattning

Den som vet att han eller hon bär på en klamydiainfektion är skyldig att medverka till provtagning och smittspårning. Man måste dessutom informera sexpartners om sin sjukdom innan man har sex och göra vad man kan för att minimera risken för spridning, framförallt genom att använda kondom. Den som har oskyddat sex utan att informera om en klamydiainfektion kan göra sig skyldig till misshandel eller försök till misshandel beroende på om det resulterar i en smitta eller inte.

Med vänliga hälsningar

Lukas de Bruin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB (331)
2019-12-13 Möjligt straff vid slagsmål
2019-12-04 Kan man få fängelse för förberedelse till misshandel?
2019-12-02 Kört på någon och smitning.
2019-11-27 Jag undrar vart gränsen mellan grov misshandel och försök till mord går?

Alla besvarade frågor (75564)