Är det brottsligt att gripa någon felaktigt?

FRÅGA
https://lawline.se/answers/ratt-for-butikspersonal-i-affarer-att-undersoka-vaskor-el.-dylikt"...En person har rätt att säga nej om butikspersonal frågar, men då har butikspersonalen rätt att tillkalla polis..."Måste man då stanna kvar på platsen? Om väktare eller butikspersonal säger att de tillkallar polis och att man ska vänta på polisen, ska man då tolka detta som ett envarsgripande?"...Skälig misstanke kräver att det finns konkreta omständigheter av viss styrka som pekar på att den misstänkte har begått brottet. Det skulle till exempel kunna vara att en väktare/butikspersonal har sett att en person stoppat något i sin väska/jacka..."När det visar sig att man inte har något obetalt på sig eller i sin väska, kan man då göra motanmälan? Det kan väl anses bevisat att ingen kan ha sett att man stulit något om man faktiskt inte har stulit något.
SVAR

Hej och tack för din följdfråga!

Det här är verkligen en svår situation som du sätter fingret på!

Väktare, särskilt de som arbetar i butikerna har ofta som jobb och uppdrag från kunden att förhindra stölder och svinn från butikerna, självklart vill inte butiken bli av med saker. Deras stöldsvinn uppgår till stora summor varje år.

Självklart kan både väktare och personal ta helt fel men ingen gör ett sådant misstag med vilje. Oftast ligger ju något bakom ett sådant agerande. Det kan vara tidigare erfarenheter, allmänt beteende, ja allt möjligt.

Skulle man alltså gripa någon, för det är precis det som i så fall händer just som du säger, då ska man gripit någon för att man sett någon begå en straffbelagd handling (med fängelse i straffskalan) på bar gärning och har då rätt att gripa personen enligt rättegångsbalken 24 kap. 7 § 2 st. Inga konstigheter.

Skulle gripandet vara felaktigt, alltså att personen har lagt av sig sakerna i butiken eftersom den förstått att den blivit upptäckt (händer ofta) eller helt enkelt ändrat sig så skulle man kunna tänka sig att kvarhållandet av personen skett utan laga grund eftersom kriteriet att begå en straffbelagd handling inte längre finns kvar. Det som skulle kunna bli straffbart är alltså ett olaga frihetsberövande av personen som inte stulit enligt brottsbalken 4 kap. 2 §, alternativt kanske ett olaga tvång enligt 4 kap. 4 §.

MEN..

Det som i så fall blir det springande punkten är ju att personalen (alternativt väktaren) kommer att agera utan uppsåt att beröva personen friheten på det sätt som lagtexten menar. De har ju trott att personen har stulit och man får anta att de haft fog för detta antagande. Det som i så fall kommer i fråga är ett brott av oaktsamhet, alltså att de berövat någon friheten av oaktsamhet. Det kan utgöra ett brott om man är tjänsteman, alltså polis eller ordningsvakt. Det kan då bli tal om ett tjänstefel (brottsbalken 20 kap. 1 §). Är personen inte tjänsteman finns ingen brottslig oaktsamhet och personalen och väktaren kommer att gå fria från ansvar.

Hoppas du fått svar på din nya fråga!

AnnaSara Jarius
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Gripande, häktning, anhållande (234)
2021-02-28 Hur många dagar får man vara i arresten?
2021-02-28 Hur många dagar får man vara i arresten?
2021-02-28 Varför häktas en person?
2021-02-27 Är det vanligt med restriktioner vid häktning?

Alla besvarade frågor (89861)