Är det brottsligt att gillra en fälla för cykeltjuvar?

Jag såg ett klipp på ett "prank" där det placerades en cykel utan bromsar högst upp i en backe och sedan hade man fäst ett rep/en vajer i cykeln som i andra änden var knuten till en lyktstolpe. Cykeln var naturligtvis olåst och var således ett lockande byte för förbipasserande småtjuvar. Tjuven tar cykeln och börjar cykla ner för backen men kan inte bromsa så farten ökar och ökar tills repet/vajern är helt utsträckt och cykeln stannar med ett ryck. Tjuven flyger över styret och landar pladask på den hårda asfalten. Detta upprepades flera gånger.

I dem flesta fallen blev det en dramatisk kullerbytta med en skärrad tjuv som följd men inte mer än så. Några slog sig och gick därifrån i uppenbar smärta. Någon fastnade dock med skorna i styret och slungades med huvudet före rakt ner i marken, det såg ut som en riktigt rejäl smäll som skulle kunna leda till allvarlig skada.

Jag har fått några cyklar stulna och vet hur arg och ledsen man blir så jag tänker medans jag ser klippet "HA! där fick dem." Eller snarare, detta gör jag fram tills jag ser personen som slår i huvudet rejält, då väcks istället tanken, "Fy vad hemskt, är detta verkligen tillåtet."

Bär man som ägare till en cykel ansvar för att cykeln är trafiksäker även när den står stilla eller används av någon annan? (saknar bromsar)

Vajern är ju till för att stanna cykelns framfart men kan man hävda att denna var ett långt cykellås?

Försvåras omständigheterna av att ägaren till cykeln filmade och ej varnade tjuvarna?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Till att börja med så skulle det kunna handla om ett brott som cykelägarna gör sig skyldiga till varför vi ska kika i brottsbalken (BrB).

Vilket ansvar har cykelägaren för cykeln?
Enligt transportstyrelsen måste cykeln ha bromsar. Du har alltså som cykelägare ansvar för att cykeln har bromsar och får alltså inte använda den om bromsar inte finns. Du borde också som cykelägare ha visst ansvar för att cykeln utan bromsar står låst eller på ett ställe där den inte är lättillgänglig för andra att ta. Det är alltså inte ok att ställa ut en cykel utan bromsar i syfte att någon ska skada sig på den. Om cykelägaren dock har låst cykeln skulle jag anse att ägaren har gjort vad som krävs för att motverka att någon skadas på cykeln och därmed inte kan hållas ansvarig för brott.

Misshandel?
I det fallet du beskriver har ju cykelägarna ställt ut cykeln i syfte att någon obehörig ska använda den och därmed skada sig i samband med det. Att gillra fällor på detta sättet är inte tillåtet. Genom att göra skulle det kunna komma att bedömas som misshandel (3 kap 5 § BrB).

I detta fallet är det snarare en underlåtenhet att agera som skulle kunna utgöra ansvar för brott. Underlåtenhet att handla kan utgöra brott. Då krävs dock att du är i en sk garantställning. Den som underlåter att handla måste alltså ha en sådan ställning att det är motiverat att kräva att denna aktivt agerar för att avvärja viss effekt. Som cykelägare borde du ha visst ansvar att en cykel utan bromsar inte är alltför lättillgänglig för andra att använda eftersom det kan leda till att personer skadas. Cykelägaren borde alltså agera för att avvärja att skada kan uppstå genom att säga till personer som sätter sig på cykeln att den inte har bromsar, eller att hålla den låst. Att inte agera skulle då kunna utgöra ett sådant förorsakande/tillfogande av skada.

Den vajern som personerna hade fäst vid cykeln skulle i för sig kunna ses som ett sådant lås. Det verkar dock som att vajern varit väldigt osynlig eftersom personerna som tagit cykeln annars troligtvis inte hade cyklat ner för en backe i full fart. Det är därmed troligtvis inte en tillräcklig åtgärd för att se till att någon inte skadas på cykeln.

Personerna skadas dessutom fysiskt varför förutsättningarna för att dömas till misshandel troligtvis är uppfyllt.

Uppsåt krävs
Det krävs också att detta har skett med uppsåt för att det ska vara brottsligt (1 kap 2 § BrB). I det fall du beskriver har personerna ställt fram cykeln i avsikt att någon ska skadas. Att de har filmat när så skett styrker ytterligare att uppsåt finns. Personerna skulle därmed kunna göra sig ansvariga till misshandel (3 kap 5 § BrB).

Försvåras omständigheterna av att personerna filmar?
När det kommer till bedömningen av graden för brottet (dvs om det är ringa, normalt eller grovt brott) ska utgångspunkt bland annat tas till den smärta som misshandeln orsakat. Som exempel på ringa brott kan nämnas att ett slag med öppen hand ofta bedöms som ringa misshandel. Vid bedömningen av om misshandeln istället ska anses som grov beaktas ofta om gärningen varit livsfarlig, om någon har tillfogats svår kroppsskada eller om gärningsmannen annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet. Ofta rör bedömningen om gärningen är livsfarlig om det förekommit kniv eller vapen etc.

Mot bakgrund av detta skulle jag i detta fall säga att det troligtvis rör sig om misshandel av normalgraden. Det beror dock också på hur allvarlig skada personerna drabbas av.

Den omständighet att personerna inte varnat tjuvarna och därutöver också filmat, skulle jag snarare säga är omständigheter som styrker att det rör sig om misshandel och att det funnits uppsåt.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Emma NilssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo