Är det brottsligt att förfalska utdrag ur belastningsregistret?

2018-10-20 i Övriga brott
FRÅGA
Är det brottsligt att manipulera belastningsregisterutdrag begärt från polisen vid nyanställning på företag som begär oöppnat registerutdrag ifall det påverkar anställningsmöjligheten i positiv riktning? Om det är brottsligt, vad är isåfall straffsatsen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Att manipulera ett registerutdrag på det vis du beskriver kan utgöra brottet urkundsförfalskning (14 kap. 1 § Brottsbalken, BrB). Ett registerutdrag uppfyller kraven för att räknas som en urkund och att radera eller lägga till något i den gör det till ett brott om det innebär fara i bevishänseende. Att det ska innebära fara i bevishänseende innebär att det ska vara sannolikt att det som förfalskats kan tas som äkta. Brottet är fullbordat redan när du gör ändringen, och det krävs inte ens att du använder det falska registerutdraget. Straffet för urkundsförfalskning är fängelse i högst två år.

Skulle någon annan förfalska registerutdraget och du sedan använder det för att t.ex. söka jobb kan du dömas för brukande av falsk urkund. Straffet för brukande av falsk urkund är detsamma som vid urkundsförfalskning (14 kap. 10 § BrB).

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll