Är det antalet timmar eller avtalets längd som gäller när visstidsanställning ska omvandlas till tillsvidareanställning?

2019-10-30 i Anställningsformer
FRÅGA
HejÄr det dom sammanlagda antalet timmar man jobbar som gäller vid visstidsanställning för att komma upp i 2 år? Om normalt är 40 tim/v, el ca 170 i mån på arbetsplatsen och man själv ligger på ca145 tim. Då innebär det att man måste jobba drygt två år typ?!?Mvh Göran
SVAR

Hejsan! Tack för att du vänder dig till Lawline.

Jag tolkar din fråga på följande sätt: du undrar hur ofta man måste arbeta under de två åren som visstidsanställd för att detta ska "förvandlas" till en heltidsanställningen.

Aktuell lagstiftning är lagen om anställningsskydd, LAS, och specifikt 5a§.

När omvandlas visstidsanställningen till tillsvidareanställning?
En allmän visstidsanställning övergår till en tillsvidareanställning om en arbetstagare har haft en allmän visstidsanställning hos en arbetsgivare i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod. På motsvarande sätt övergår en anställning som vikarie till en tillsvidareanställning om arbetstagaren varit anställd som vikarie i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod.

Lagen nämner ingenting om antalet arbetade timmar utan det är anställningsavtalets längd som spelar roll enligt omvandlingsreglerna. Det bör därför stå på kontraktet vilken längd avtalet gäller och det är denna längd som gäller när reglerna aktualiseras.

Jag hoppas jag har kunnat klargöra situationen för dig.

Med vänliga hälsningar

Binh Tran
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Anställningsformer (697)
2020-07-31 Kan jag kräva fast anställning?
2020-07-31 Har jag någon uppsägningstid vid en provanställning?
2020-07-28 Får en provanställning pågå i mer än 6 månader?
2020-07-22 Hur ska en provanställning avslutas?

Alla besvarade frågor (82554)