Är de brottsligt att kasta sin kompis mobil?

FRÅGA
Hej!En bekant kastade med flit, helt oprovocerat iväg min mobiltelefon hårt tvårsöver restauranglokalen. Den blev helt förstörd.Jag anser att det är skadegörelse med uppsåt. Det var en dyr Samsung Galaxy S9.Dessutom hade jag viktiga, oersättliga foton och filmer,filer, sms bla i den som jag nu har svårt att komma åt.Vad säger brottsbalken ?Vad kan jag göra?Tack på förhand. MvhAnneli
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline! Jag hoppas att jag kan hjälpa dig besvara din fråga. Din fråga tolkar jag som att den är främst riktad på om din bekanta, låt oss kalla hen B, har gjort något brottsligt. Detta kommer jag besvara. Jag kommer även besvara frågan ifall du kommer har rätt till någon form av ersättning, d.v.s den skadeståndsrättsliga aspekten av frågan.

Skadegörelse 12 kapitlet 1§ Brottsbalken (BrB)

Eftersom B har kastat din mobil så den har gått sönder så har han skadat den. Eftersom de inte är hans mobil utan de är din mobil och de är du som lider en ekonomisk skada så har han skadat något som annan, du, har rätt till. Detta innebär skadegörelse, 12 kap. 1§ BrB. Att man kastar något och att saken i fråga går sönder är ett helt naturligt händelseförlopp. Kausalkedjan mellan B´s kontrollerade gärning (att kasta mobilen) och att den sedan går sönder var fullt möjlig att förutse för B. Således kan vi säga att de är skadegörelse rent objektivt, d.v.s utan att ha prövat uppsåt.

Skadegörelse är ett uppsåtsbrott, d.v.s gärningsmannen måste haft uppsåt till alla rekvisiten för att de han ska ha gjort sig skyldig till ett fullbordat brott, 1 kap. 2§ BrB. B måste ha vetat att de var din mobil, de utgår jag ifrån. Han har därmed vad som kallas insiktsuppsåt till att mobilen tillhörde dig. Frågan blir då om han hade uppsåt till att följden av hans kontrollerade handling, att kasta mobilen, skulle skada den på det sättet som skedde.

De finns tre former av uppsåt: Avsiktsuppsåt, vilket i detta fallet vore att B ville att den skulle gå sönder genom hans kast. Det vore alltså avsikten med kastet. Insiktsuppsåt vore att B i detta fallet hade en insikt i att: Om jag kastar mobilen så kommer den gå sönder. Till sist, likgiltighetsuppsåt. Likgiltighetsuppsåt är att B insåg att de fanns en risk för att mobilen skulle gå sönder och han var likgiltig inför att den skulle gå sönder. Annorlunda uttryck att mobilen gick sönder var inte ett beaktansvärt skäl att inte kasta mobilen.

B har kastat mobilen. Då sannolikheten att den går sönder då är otroligt hög så tyder mycket på att B hade för avsikt att den skulle gå sönder. I vart fall måste han haft en insikt i att den skulle gå sönder med tanke på hur ömtåliga mobiler är och hur du beskriver att han kastar den tvärt över restaurang lokalen. Visserligen är de B´s insikt som är avgörande, men när vi bedömer insikten måste vi tillåta oss vissa generaliseringar om vad en normal person hade haft för insikt om en gärnings effekter. De är nämligen omöjligt för domaren att veta exakt vad B tänkte i momentet när han kastade vilket egentligen är vad vi bedömer. B har således med uppsåt skadat din mobil och därmed gjort sig skyldig till skadegörelse, 12 kap. 1 § BrB. Med beaktande av mobilens värde så är de skadegörelse av normalgraden.

Skadestånd 2 kap. 1 § Skadeståndslagen (SkL)

Eftersom B har förstört din mobil så har han vållat sakskada. Eftersom han har vållat den med uppsåt , se ovan, så har du rätt till att han ersätter dig för skadan. Detta kommer vara kostnaden för en reparation av mobilen. Jag tror dock du kommer ha svårt att få någon extra ersättning för bilder och dylikt då de inte är en sak. Du har dock utan tvekan rätt till ersättning för reparation av mobilen, 2 kap. 1 § SkL.

Sammanfattning

Din bekanta har begått brottet skadegörelse samt är skadeståndsskyldig till dig för värdet på mobilen.

Med vänliga hälsningar

Karl Montalvo
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB (114)
2020-09-30 Inbrottsförsök hyrd lokal: Vem står för detta?
2020-09-30 Skadat fordon - Åtal och skadestånd?
2020-09-10 Vilka är påföljderna vid skadegörelse?
2020-09-08 Granne fäller träd på ens tomt

Alla besvarade frågor (84702)