Är byggnad på ofri grund fortfarande lös egendom om man köper ut tomträtten?

2018-04-11 i Arrende
FRÅGA
Hej! Jag och min bror ärvde efter min mor en fastighet på "ofri grund", så kallad tomträtt. Hon testamenterade arvet och avkastningen av arvet till oss som enskild egendom. Efter hennes död friköpte jag och min bror tomträtten. Nu står alltså huset på en friköpt tomt. Är den friköpta fastigheten fortfarande enskild egendom?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Först vill jag försöka skilja på fastighet och byggnad. Fast egendom är jord och denna indelas i fastigheter 1 Kap 1 § Jordabalk När man i rättslig mening säger fastighet menar man en markyta. Byggnad är ett fastighetstillbehör som tillhör fastigheten 2 Kap 1 § Jordabalk.

Jag antar att du med fastighet i din fråga egentligen menar en byggnad just för att sommarstugor är vanliga att ha på ofri grund. Om jag har tolkat din fråga fel får du gärna höra av dig igen.

Jag utgår nedanför att du och din bror ärvt en byggnad på ofri grund.

Byggnad som upprättas på annans fastighet kallas för byggnad på ofri grund och är lös egendom. Om byggnaden ska bli fastighetstillbehör är beroende på om kravet i 2 Kap 4 § 2 st Jordabalk är uppfyllt. Enligt bestämmelsen måste byggnaden komma i samme ägares hand som fastigheten för att utgöra ett tillbehör 2 Kap 4 § 2 st Jordabalk. I ert fall då ni har köpt tomträtten och samma ägare nu äger både tomträtten/fastigheten och byggnaden är byggnaden ett fastighetstillbehör och har blivit en del av den fasta egendom enligt 2 Kap 1 § Jordabalk.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga och återkom gärna om du har fler funderingar.

Med vänliga hälsningar,

Azra Delkic
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arrende (184)
2020-06-17 Rätt att använda samägd byggnad på ofri mark utan arrendeavtal?
2020-05-30 Vad innebär arrenderätt och när tar arrendetiden slut?
2020-05-13 Gåva av hus på ofri grund, arrende och brister i arrendators vårdplikt, vad gäller?
2020-05-04 Att ärva arrenderad gård och köpoption för fast egendom

Alla besvarade frågor (81876)