Är bostadsrätten felaktig på grund av uppgift från säljare innan köpet?

2017-05-29 i Köplagen
FRÅGA
Jag har köpt en bostadsrätt och innan köpet så provade vi att veva ner markisen och den var hel. När vi hade fått tillträde så visade det sig att den var trasig. Säljaren säger att den alltid var trasig. Innan köpet så uppgav säljaren att allt de kände till i bostaden var helt förutom ett snett fall i badrummet.Vad gäller nu?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Här är det köplagen som gäller, eftersom det handlar om en bostadsrätt. Du hittar köplagen här.

Bostadsrätten ska stämma överens med avtalet, annars är den felaktig. Här ska hänsyn tas både till vad som finns skriftligt och vad som framkommit muntligt. Säljaren har sagt att allt var helt förutom det sneda fallet i badrummet. Visserligen säger säljaren nu att den alltid varit trasig, men den verkar uppenbarligen ha varit hel innan köpet. Det kan bli svårt för er att bevisa det säljaren sagt eftersom det inte finns på papper. Min bedömning är dock, utifrån uppgifterna i din fråga, att säljaren har lämnat en utfästelse om att markisen ska vara hel. (se 17 § köplagen)

Fel kan även finns om den inte överensstämmer med de uppgifter säljaren lämnat före köpet, förutsatt att dessa uppgifter påverkat ert beslut att köpa bostadsrätten. Förmodligen kommer det vara svårt att hävda att det avgörande för ert köp var att markisen uppgavs vara hel. (se 18 § köplagen)

Ni får inte åberopa fel som ni måste antas ha känt till vid köpet. Vid köp av bostadsrätt finns ingen undersökningsplikt, men det kan såklart vara bra att undersöka bostadsrätten. I ert fall har säljaren lämnat lugnande uppgifter som förmodligen minskat incitamentet att undersöka bostaden. Dessutom var markisen hel när ni testade den, vilket gav er anledning att lite på säljarens uppgift. (se 20 § köplagen)

Ansvaret för fel ligger hos säljaren ända fram till tillträdesdagen. Om markisen gått sönder innan dess är det alltså säljaren som ska stå för reparation eller en ny markis, alternativt att priset för bostadsrätten sänks. (se 12, 13 och 21 §§ köplagen)

Det ni måste göra nu är att inom skälig tid reklamera felet till säljaren. Jag rekommenderar att ni gör det så fort som möjligt. I samband med reklamationen ska ni även meddela hur ni vill att problemet ska lösas. I första hand ska ni kräva avhjälpande, dvs att säljaren fixar en ny markis eller reparerar den beroende på vad som är mest lämpligt. (se 32 § köplagen)

Hoppas du har fått svar på din fråga, annars är du varm välkommen att höra av dig igen. Vill du ha mer kvalificerad hjälp rekommenderar jag att du bokar tid hos Lawline Juristbyrå, du kan göra det här.

Med vänliga hälsningar,

Johanna Bergvall
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1387)
2021-07-29 Fel i husvagn, köparens rättigheter
2021-07-29 Fel i husvagn
2021-07-28 Felansvaret enligt köplagen - Vad gäller?
2021-07-27 Vem ansvarar för fel i en husvagn när det rör sig om ett köp mellan två privatpersoner?

Alla besvarade frågor (94371)