Är bostadsrätt som den ena sambon betalat hela kontantinsatsen att betrakta som samboegendom?

FRÅGA
Hej! Jag och min sambo ska separera. När vi köpte vår bostadsrätt var det jag som betalade kontantinsatsen. Har han nu rätt till hälften av den, eller är den min enskilda egendom då jag betalade in det innan vi flyttade tillsammans? Mvh isabelle alderud
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vid sambors separation blir sambolagen (SamboL) tillämplig. När ett samboförhållande upphör ska samboegendom fördelas mellan samborna genom bodelning enligt 8 § SamboL. För att bodelning ska ske krävs dock att någon av parterna begär det inom ett år efter att samboförhållandet upphörde.

Vad som är samboegendom regleras i 3 § SamboL. Där ingår som huvudregel gemensam bostad om denna förvärvats för gemensam användning. Enligt 5 § tredje punkten SamboL räknas er bostadsrätt som samboegendom om den är avsedd som gemensamt hem för er och innehas huvudsakligen för detta ändamål. Avgörande för om er lägenhet kommer ingå i bodelningen är alltså huruvida du köpte den innan, för eget bruk, eller om den köptes för att användas som bostad av er båda. Man kan bestämma att viss egendom inte ska tas med i bodelningen genom att skriva ett samboavtal enligt 9 § SamboL, men jag utgår ifrån att ni inte har skrivit ett sådant och 3 § SamboL därför blir tillämplig för just er situation.

Om bostadsrätten förvärvades för gemensam användning kommer den alltså ingå en i bodelning, och värdet efter att skulder dragits av kommer att delas lika enligt 14 § SamboL. Hänsyn tas då inte till vem som betalat kontantinsatsen.

Sammanfattningsvis kommer bostadsrätten troligtvis att ingå i en bodelning förutsatt att den förvärvades för att vara ert gemensamma hem. Detta förutsätter dock som sagt att din sambo begär att bodelning ska ske inom ett år.

Jag hoppas att jag kunde besvara din fråga. Om inte rekommenderar jag att kontakta Lawline via mail eller telefon för ytterligare rådgivning.

Vänligen,

Nora Tengnér
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll