är bevisning som läckt värdelös i domstol?

Hej.

Jag har läst någonstans att om en polis läcker bevisning ur en förundersökning så blir dessa bevis värdelösa. Detta pga att detta påverkar nämdemännens förmåga att vara opartiska.

Hur ligger det egentligen till?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Förundersökningssekretess

Utgångspunkten avseende pågående förundersökning är att offentlig egentligen, men att sekretess ska föreligga på uppgifter i förundersökningen om det kan antas att förundersökningen kan skadas (18 kap. 1§ offentlighets- och sekretesslagen, OSL). Detta gäller för uppgifter i förundersökningen. Vad gäller misstänkta som är under utredning i förundersökning gäller sekretess som huvudregel istället, och att det endast får röjas om det är klart att ingen enskild lider skada (35 kap. 1§ OSL).

Kort innebär detta att polisen får lov att "läcka" information ur förundersökningen som utgångspunkt, så länge det kan bedömas att det inte kan skada utredningen. Det händer ganska ofta att polisen berättar till journalister och liknande om misstankar, men att de hemlighåller viss information. Det är dock sällan som polisen går ut med information om vem som är misstänkt, på grund av att utgångspunkten, till skillnad från andra uppgifter i förundersökningen, är att sekretess är huvudregel vad gäller uppgifter om misstänkta.

Bevis i domstol

I Sverige har vi som utgångspunkt fri bevisprövning och fri bevisföring, vilket innebär att det i princip inte finns någon begränsning i vad som får ligga till grund som bevisning, eller hur detta prövas. Det är domstolen som ska pröva all bevisning som åberopats i målet (35 kap. 1§ rättegångsbalken). Domstolen får avvisa bevisning om den inte behövs, är utan verkan eller om det inte är rimligt att ta upp det (35 kap. 7§ rättegångsbalken).

Det är alltså inte om i USA exempelvis, att viss bevisning inte är giltig i domstol för att den tagits fram på otillåtet sätt eller liknande. Det finns alltså inga specifika regler som påverkar bevisvärdet för att det spridit i media. Men det är något som domstolen kan beakta vid överläggningen. Det händer att nämndemän uppmanas att inte själv söka upp information kring ärendet de ska sitta på och liknande, och domstolen ska göra en opartisk och objektiv bedömning av målet. Det finns jävsregler som avgör om nämndemän eller domare är opartiska i förhållande till ett ärende. Dessa regler rör främst deras förhållande till parter i målet, men även om det föreligger omständigheter som rubbar förtroendet till dennes opartiskhet (4 kap. 13§ rättegångsbalken). Detta handlar dock oftast om domarens engagemang i olika åtaganden.

Sammanfattningsvis

Det är alltså inte helt förbjudet för polisen att läcka information om förundersökningen till media, såvida det inte kan skada utredningen. Denna information är inte heller ogiltig i domstol, utan i Sverige har vi en väldigt fri bevisföring och det ska mycket till för att bevisning ska vara ogiltig. Det finns alltså inga specifika regler som säger att bevisning som läckts till media inte får användas i domstol, men en nämndeman skulle i teorin kunna avsättas i det enskilda fallet om den anses jävig. Det är dock ganska ovanligt och vanligtvis inte så jävsreglerna används.

Hoppas du fått någon vägledning i dina frågor!

Vänligen,

Sara PedersenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Bevis och bevisning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”