Är begränsat skattskyldig skyldig att betala skatt i Sverige för ett konsultuppdrag åt ett svenskt bolag?

Hej. Jag är begränsat skattskyldig i Sverige efter flytt utomlands (pensionär, skriven i utlandet, obegränsat skattskyldig i utlandet, betalat skatt på mina pensionsinkomster i utlandet). Har haft ett konsultuppdrag till ett svensk företag under 2021. Var skattar jag för den konsultinkomsten? Utgör konsultuppdraget att man har väsentlig anknytning till Sverige?

Lawline svarar

  

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. 

Jag tolkar det som att du är begränsat skattskyldig i Sverige då du bor utomlands och att du haft ett konsultuppdrag för ett svenskt företag under 2021. 

I ditt fall aktualiseras inkomstskattelagen som förkortas IL samt lag särskild inkomstskatt för utomlands bosatta som förkortas SINK. 

Konsultuppdraget ger dig förmodligen inte väsentlig anknytning till Sverige. 

En fysisk person är obegränsat skattskyldig i 3 fall enligt 3 kap. 3§ IL 1. Om den fysiska personen är bosatt i Sverige, 2. Om personen stadigvarande vistas i Sverige under en tid, 3. Om det finns väsentlig anknytning till Sverige. I 3 kap 7§ IL föreskrivs de omständigheter som man beaktar om någon ska ha väsentlig anknytning till Sverige. Exempel på omständigheter som beaktas är om skattskyldig har bostad eller fastighet i Sverige, om skattskyldig bedriver näringsverksamhet, om skattskyldig inte är varaktigt bosatt utomlands med fler kriterier. Utgångspunkten är att man gör en helhetsbedömning av situationen för att avgöra om skattskyldige har väsentlig anknytning men det finns vissa kriterier som väger tyngre till exempel äga en fastighet för åretruntbruk. 

I ditt fall framgår det av din fråga inga omständigheter som tyder på att du skulle få väsentlig anknytning genom att genomföra konsultuppdraget för det svenska företaget enligt 3 kap 7 § IL. Jag vill dock rekommendera dig att titta på 3 kap. 7 § IL för att se om det i samband med konsultuppdraget förelåg någon omständighet som talade för att du skulle vara obegränsat skattskyldig.  

Konsekvensen av att någon är obegränsat skattskyldig så är skattskyldig skyldig att betala skatt på alla sina inkomster oavsett var de kommer ifrån enligt 3 kap. 8 § IL. 

Om du är begränsat skattskyldig så är du bara skyldig att betala skatt på vissa inkomster. 

Av 3 kap. 17 § p1 IL framgår det att om man inte är obegränsat skattskyldig så är man begränsat skattskyldig i Sverige. Det medför att man enligt 3 kap 18§ IL endast betalar skatt på vissa inkomster. 

I ditt fall finns det en risk att du blir skatteskyldig på grund av att du är begränsat skattskyldig i Sverige. Av 3 kap 18 § p1 IL framgår att skattskyldig kan beskattas i inkomstslaget tjänst om inkomsten kan hänföras till SINK.  I 5§ p2 SINK föreskrivs det att inkomster på grund av lön eller annan jämförlig förmån av anställning eller uppdrag hos annan än svensk stat, svensk kommun och svensk region är skattepliktig i den utsträckning som inkomsten förvärvats genom verksamhet i Sverige. Vidare i 5§ 3 st SINK framgår det att uppdraget anses vara utövat i Sverige om tjänsteresor görs eller om skattskyldige arbetar utomlands i sin bostad under förutsättning att tiden för arbetet där uppgår till högst hälften av den enskildes totala arbetstid i verksamheten under varje tremånadersperiod. Vilket det innebär att anses vara skattskyldig även om du genomfört konsultuppdraget utomlands på din bostad för det svenska företaget om du genomfört arbetet under mer 

Av 6a§ SINK framgår dock undantag från skattskyldighet i 5§ SINK om 3 rekvisit är uppfyllda. 1. Att mottagaren av inkomsten inte vistas i Sverige mer än 183 dagar under 12 månadersperiod, 2. Ersättningen betalas av arbetsgivare som inte har hemvist i riket, 3. Ersättningen inte belastar driftställe som arbetsgivaren har här i Sverige. Om dessa 3 rekvisit är uppfyllda så bortfaller skattskyldigheten. 

Slutsatsen av detta är att om du är begränsat skattskyldig i Sverige kan du tvingas betala skatt enligt 5§ SINK för inkomsten av uppdraget för det svenska företaget om situationen ej är sådan att undantaget i 6a§ SINK är tillämplig. skattesatsen är 25 % enligt SINK. 

För att undanröja dubbelbeskattningsrisk finns dubbelbeskattningsavtal: 

Då det finns en risk att du beskattas för inkomsten både i Sverige och i det land du bor i har Sverige ingått i flertal beskattningsavtal som ska undanröja att man beskattas i 2 länder för samma inkomst. Då jag inte har kunskap inom vilken stat du är bosatt inom så kan jag inte ge mer vägledning i vilken stat som du ska betala skatt till gällande konsultinkomsten. 

För att sammanfatta dina frågor 

Du kommer förmodligen inte kunna anses ha väsentlig anknytning till Sverige på grund av konsultuppdraget. 

Det finns en risk att du är skattskyldig enligt 5§ SINK för konsultinkomsten om inte undantaget i 6a § SINK är tillämplig. 

Skulle du ha några fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline. 

Sebastian PetterssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skatterätt och Internationell skatterätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”