Är avtalet giltigt utan underskrift?

2021-08-28 i Formkrav
FRÅGA
Hvis en kontrakt inte er signerat, gjelder då kontrakten då? For jag er en person som har anlitat et företag som ska lega tak, men det har ju bare varit tull från dag et. Kontrakten han skrev har inte jag underskrivet. Och han fick då 75 000 för material. Som han nektar för. Och inte vil han ge mig pengar eller varor.Kontrakten er der men utan signatur.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga, jag hoppas det är okej att jag svarar på svenska!

Jag tolkar det som att du som privatperson har anlitat ett företag för att lägga tak, men det har uppstått problem under arbetets gång. Nu undrar du om kontraktet ni skrivit är giltigt, trots det inte är undertecknat.

Avtals giltighet

Jag kan tyvärr inte ge dig ett svar med säkerhet då det i allra högsta grad beror på vad kontraktet gäller och hur det är utformat. Men utgångspunkten inom avtalsrätten är att det inte finns något formkrav för giltiga avtal (1§ avtalslagen), vilket innebär att det inte ställs några formella krav på hur ett avtal ska ingås. Vissa typer av avtal förutsätter dock viss form, exempelvis underskrift, så som avtal om att köpa fast egendom. Annars kräver avtal som utgångspunkt endast ett anbud och en accept som är överensstämmande, och då kan de lämnas på vilket sätt man vill. En underskrift antyder såklart en accept av avtalsinnehållet, och är inte ett ovanligt sätt att ingå avtal på, men som utgångspunkt så skulle jag gissa på att den typen av avtal du skriver om inte förutsätter underskrift. Du kan även lämnat din accept muntligen eller genom så kallat konkludent handlande, alltså genom exempelvis ge företaget tillträde till din fastighet och uppmuntrat uppdraget. Ett avtal kan alltså vara giltigt även utan underskrift, om man på annat sätt accepterat innehållet. Men såklart krävs det en accept.

Följder när part bryter mot avtalet

Ett avtal som accepterats är då som utgångspunkt bindande för båda parterna. Det kan dock finnas speciella omständigheter som ogiltigförklarar avtalet eller delar av det, exempelvis om en part lurat, ljugit eller tvingat motparten, eller om avtalet eller villkor är oskäliga (3 kap. avtalslagen). Om en part av anledningar inte uppfyller sin del av avtalet, kan motparten också ha rätt att göra vissa påföljder gällande, så som skadestånd, avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller hävning. Regler om detta finns i konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen.

Sammanfattningsvis skulle jag säga att ett avtal om att ett företag ska utföra en tjänst åt dig, inte kräver underskrift för att vara giltigt enligt lag. Ni lär vara bundna även om handlingen inte är undertecknad, speciellt om du har muntligen och konkludent accepterat avtalet och dess villkor genom att låta företaget påbörja arbetet och liknande. Parterna kan såklart ibland komma överens om annat, alltså att underskrift ska krävas. I slutänden blir det en tolkningsfråga kring dels innehållet i avtalet, dels vad som accepterats. Detta ska tolkas utifrån flera omständigheter, så som ert uppträdande vid avtalstillfället, hur ni tolkar avtalet, sedvänja på avtalsområdet och liknande.

Om du är missnöjd med företagets agerande är det viktigt att du vänder dig till företaget och meddelar dem detta, en så kallad reklamation, så att du i framtiden kan göra olika påföljder gällande som jag nämnde ovan. Om företaget inte är tillmötesgående kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden som finns till för att hjälpa konsumenter i tvister mot företag, och är gratis.

Jag hoppas du fått någon vägledning i dina frågor! Om du behöver vidare rådgivning om vad du kan göra om du är missnöjd med företagets arbete, är du varm välkommen att återkomma till oss med en ny fråga och där precisera omständigheterna och problemen!

Vänligen,

Sara Pedersen
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Formkrav (178)
2021-09-25 Vad krävs för avtal och bevis vid köp av katt?
2021-09-06 Överlåtelse av bostadsrätt
2021-08-28 Är avtalet giltigt utan underskrift?
2021-08-12 Fullmakts giltighet och underskrifter

Alla besvarade frågor (96369)