Är avtal gjorda online giltiga?

2017-10-12 i Formkrav
FRÅGA
Är ett Online avtal utan datum och med bara ena parten undertecnat giltligt? Ett så kallat Dockusign.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

I Sverige finns inget alltid gällande formkrav för att ingå avtal. Det väsentliga är att båda parter faktiskt ingått avtalet.

Detta kan alltså göras muntligt, skriftligt och till och med konkludent. Alltså att parterna inte säger någonting utan bara agerar som att avtalet är ingånget.

Vissa avtal, t.ex. köp av fastighet, måste göras skriftlige och då är det papper och penna som gäller. Då skulle inte ett onlineavtal vara gällande. Detta framgår i sådana fall av lagtext för det som avtalet gäller, t.ex. fastighetsköp står det att avtalet ska vara skriftlig i 4 kapitlet 1 § jordabalken (se här).

Skulle det vara som i ditt fall att endast en part "skrivit under" så ska alltså inte avtalet vara gällande.

Skulle den ena parten försöka argumentera att den la fram avtalet och därför bör det inte behövas att den skriver under så är det inte så det funkar. Då skulle det bli möjligt att vända det åt vilket håll som helst, antingen att denne vill att avtalet ska gälla för att den la fram det eller, om det passar denne, att avtalet inte ska gälla för att det inte är underskrivet.

Jag hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Emil Danielsson Nykänen
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Formkrav (177)
2021-09-06 Överlåtelse av bostadsrätt
2021-08-28 Är avtalet giltigt utan underskrift?
2021-08-12 Fullmakts giltighet och underskrifter
2021-07-04 Är avtal bindande utan signatur?

Alla besvarade frågor (95665)