Är att skära sig själv ett socialt nedbrytande beteende enligt LVU?

FRÅGA
Hej!Min fråga är om ett omhändertagande enligt 3 § LVU är tillämpbart på de som har ett självskadebeteende i form av att skära sig? Räknas det in i "annat socialt nedbrytande beteende"? Då avser jag inte den som kan beredas vård enligt LPT, utan de fall då personen inte når upp till rekvisiten i LPT.Hälsningar
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Att skära sig själv är ett självdestruktivt beteende som kan vara ett symtom på psykisk ohälsa, men det är inte ett så kallat "socialt nedbrytande beteende". D.v.s. nej 3 § LVU är inte tillämplig på ungdomar som skär sig.

Svar: att skära sig själv räknas inte som ett "socialt nedbrytande beteende".

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar

Axel Bellander
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hälso- och sjukvård (167)
2019-07-14 Kan jag anmäla en läkare för olämpligt bemötande?
2019-06-30 Kan jag få ersättning i efterhand för felaktigt utförd operation?
2019-06-30 Beslut om vård till barn samt sjukvårdspersonals skyldighet att anmäla vid misstanke om att ett barn far illa
2019-06-30 Vad kan jag göra när en feldiagnostisering leder till en allvarlig vårdskada och vårdgivaren har underlåtit att fullgöra sina skyldigheter?

Alla besvarade frågor (71295)