Är att skämta om att begå brott olagligt?

FRÅGA
Hej. Är det brottsligt att skämta om mord? Till exempel, äntligen fick jag en vapenlicens, nu kan jag fan gå och skjuta politiker.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta om det är ett brott att skämta om att mörda någon. Reglerna som är relevanta vid ansvar för brott finns i Brottsbalken (BrB).

Vilka regler är tillämpliga?

Att utföra ett mord, dvs att beröva någon annan livet, är brottsligt enligt 3 kap. 1 § BrB. Även förberedelse och stämpling (att tillsammans med någon annan planera) till mord är brottsligt enligt 3 kap. 11 § BrB. Ett krav för att dömas för mord alternativt för stämpling/förberedelse till mord är att det föreligger uppsåt, dvs. att man ska kunna visa att någon faktiskt haft avsikt att genomföra brottet. Det krävs även att det ska ha funnits en konkret fara för att brottet ska genomföras för att man ska kunna dömas för förberedelse eller stämpling.

Är att skämta brottsligt?

Att skämta om att mörda någon uppfyller inte kravet på uppsåt och konkret fara eftersom det inte är allvarligt menat. Man har inte faktiskt haft någon avsikt att begå ett mord och det finns ingen konkret fara för att man skulle fullborda brottet. Därmed är det inte brottsligt att skämta om att mörda någon. För att dömas till ansvar krävs det att man på allvar planerar att genomföra brottet och faktiskt har tänkt begå handlingen.

Vad innebär detta för dig?

Att skämta om att skjuta en politiker är därmed inte olagligt även om det kanske inte är helt passande. Du kan därmed inte dömas för ansvar för detta skämt.

Vänliga hälsningar,

Maja Elken
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?