FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 31/05/2022

Är arbetstagare skyldiga att medverka till drogtester på arbetsplatsen?

Jag frilansar en del offshore. Blev nyligen ombedd att skriva under på ett avtal rörande företagets policy gällande narkotika. Var just en punkt jag reagerade på. Som avslutades "... and I am not a drug user" Men även en annan " I accept to volunteer without objection to submit to unannounced alcohol and/or dryg testing in accordance with principles established by the company's management egen required ny the company or the charterer " Jag har på min lediga tid dvs när jag är "hemma" planer om att åka till Nederländerna och kommer med största sannolikhet att röka cannabis. Kommer inte begå något lagbrott, kommer inte bruka i relation till jobb dvs minimum 2 dagars uppehåll innan jobb, kommer vara medgörlig till att lämna blodtest alternativ toppstest/saliv (som visar om jag är påverkad eller brukat under de senaste 2 dagarna, kommer vara medgörlig till att låta min hytt och mina ägodelar genomsökas för att påvisa att jag inte innehar något eller smugglar något. Men anser inte att de har rätt att bestämma vad jag ska göra på min ledighet, speciellt inte om det är inom det land jag uppehåller mig i:s lagar och regler. Har sagt att jag inte kommer skriva under på det avtalet men har skrivit under på själva arbetsavtalet. Väntar nu på svar på vad som kommer ske. Hur ser det ut juridiskt sätt? Rättigheter/skyldigheter.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med fin fråga!

Din fråga gäller dels arbetsgivarens drog-policy på arbetsplatsen, dels om arbetsgivaren har rätt att utföra slumpmässiga drogtester på personalen. Jag kommer därför att gå igenom det nedan. 


Drogtester på arbetsplatsen

Till att börja med finns inte någon svensk lag som hindrar att arbetsgivaren utför drogtester eller som reglerar drogtester. Drogtester kan regleras i avtal, det vill säga anställningsavtal eller kollektivavtal. Vid kollektivavtal  utformas drogpolicyn i samråd med facket, där det också kan klargöras hur för hur positiva drogtester ska hanteras. Drogtester kan också utföras med stöd av arbetsgivarens arbetsledningsrätt. Beroende på vilken typ av verksamhet det rör sig om, kan det ingå i arbetsgivarens arbete för en god arbetsmiljö.  Detsamma gäller drogtester på arbetsplatsen. Det krävs att arbetsgivaren har skäl till drogtesterna. Som nämnt beror det på vilken typ av verksamhet det rör sig om och vilka arbetsuppgifter som är aktuella. Exempelvis kan arbetsgivaren motivera testerna med säkerhetsskäl. Det rör sig om integritetskränkande åtgärder och därmed är det viktigt att det finns tydliga riktlinjer och att alla parter är införstådda med vad som gäller. 


Om en arbetstagare testar positivt

I det fall en arbetstagare skulle testa positivt på ett drogtest på arbetet är det dock inte alltid aktuellt med uppsägning, utan arbetsgivaren har ett rehabiliteringsansvar.  Om du däremot skulle vägra att ta drogtestet på jobbet kan det i vissa fall utgöra sakliga skäl för uppsägning, enligt 7 § LAS.  


Rekommendation till dig

I ditt fall är testning och användning av droger reglerat i ditt anställningsavtal. En vägran att medverka till drogtester kan därför utgöra saklig grund för uppsägning. Dina eventuella rättigheter i frågan kan även regleras i avtalet. Såsom nämnt ovan kan arbetsgivaren även ha rätt att införa drogpolicys och utföra drogtester bero på vilken typ av verksamhet du arbetar i, samt i vilket syfte drogtesterna görs, vilket jag inte har information om i detta fall. Är det en verksamhet där det finns rimlig anledning att utföra drogtester, exempelvis på grund av säkerhet, kan det anses berättigat. 

Vad du gör på din fritid angår inte arbetsgivaren. Däremot kan arbetsgivaren bli delaktig om du låter din användning av droger påverka ditt arbete. Om arbetsgivaren har reglerat det i ditt anställningsavtal, kan denne kräva att du inte är drogpåverkad på jobbet samt att du medverkar till drogtester. Det är därför möjligt att arbetsgivaren inte accepterar att du avstår från att skriva under avtalet gällande användning av droger. 


Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline! 


Vänligen, 


Isabella BrarRådgivare