Är arbetsgivaren skyldig att tillämpa kollektivavtal som vi enats om i vårt enskilt avtal?

FRÅGA
Min arbetsgivare är inte ansluten till kollektivavtalet men har skrivit i mitt anställningsbevis att han tillämpar det, vad är det som gäller? Är han bunden att följa kollektivavtalet eller inte?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Mina utgångspunkter

Jag kommer, i enlighet med vad du anger i din fråga, att utgå ifrån att din arbetsgivare ej är bunden av kollektivavtal i förhållande till en fackförening.

I din fråga anger du att arbetsgivaren skrivit i ditt anställningsbevis att han avser att tillämpa ett visst kollektivavtal. Jag förstår detta som att ni, i ert enskilda avtal, kommit överens om att detta kollektivavtal skall tillämpas er emellan. Jag utgår alltså ifrån att arbetsgivaren inte tecknat ett s.k hängavtal med någon fackförening, och därigenom är skyldig att tillämpa kollektivavtalet.

Om du och din arbetsgivare kommit överens om att tillämpa reglerna i ett kollektivavtal, är arbetsgivaren bunden av detta

När varken arbetstagaren eller arbetsgivaren är bundna av kollektivavtal, gäller som huvudregel avtalsfrihet. Detta innebär att parterna, inom de gränser som ges av exempelvis lagen om anställningsskydd, har rätt att själva bestämma villkoren i anställningsförhållandet.

Trots detta är det mycket vanligt att arbetstagare och arbetsgivare, antingen i det enskilda avtalet parterna emellan, kommer överens om att reglerna i ett visst kollektivavtal skall tillämpas. Detta är fullt möjligt. Konsekvenserna blir då att kollektivavtalets regler gäller arbetstagaren och arbetsgivaren emellan.

Med andra ord, så är alltså inte arbetsgivaren bunden i förhållande till en fackförening att följa kollektivavtalet - utan hänvisningen till kollektivavtalet utgör istället avtalsinnehåll i det enskilda avtalet er emellan. Detta innebär som exempel att reglerna om förhandlingsskyldighet i 11 § lag om medbestämmande i arbetslivet inte gäller, samt vissa andra regler som bara gäller när det är ett kollektivavtal som sluts mellan arbetsgivare och fackförening. Men däremot så är arbetsgivaren helt bunden av ert avtal, och därmed skyldig att tillämpa kollektivavtalets regler i relationen er emellan.

Sammanfattning

Det avtal du slutit med din arbetsgivare, innebär att han är bunden att tillämpa kollektivavtalets regler i anställningsförhållandet er emellan. Däremot är arbetsgivaren inte bunden i förhållande till en fackförening, och inte heller är arbetsgivaren tvungen att tillämpa kollektivavtalets regler på andra anställda. Avtalet gäller bara er emellan.

Jag hoppas du fick svar på din fråga, och om jag missförstått dig eller om du har fler funderingar, är du välkommen att återkomma med fler frågor i stil med den du ställde ovan.

Lyckönskningar och hälsningar,

Johannes Norrman
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arbetsgivarens skyldigheter (590)
2019-08-31 Arbetsgivares skyldighet att anmäla trakasserier på jobbet
2019-08-31 Möte utanför arbetstid och rätt till lön
2019-08-31 Arbetsgivarens skyldighet att tillhandahålla utrustning
2019-08-30 Vad kan jag göra om arbetsgivaren vägrar att betala mig lön?

Alla besvarade frågor (72872)