Är arbetsgivaren skyldig att meddela varför en tidsbegränsad anställning inte förlängs?

FRÅGA
Hej, Jag har varit visstidsanställd på en skola i 2,5 år. Jag har nu fått reda på att jag med största sannolikhet inte får komma tillbaka efter sommaren. Jag har under flera tillfällen frågat varför, då andra anställda med mindre erfarenhet och ingen utbildning får stanna, men jag får inget svar utöver att det är ett pussel som ska läggas?Min fråga är har arbetsgivaren skyldighet att berätta varför jag ej får vara kvar? Tack på förhand
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga är av arbetsrättslig karaktär och regleras främst i lagen om anställningsskydd (LAS). Området är dock också till stor del reglerat genom kollektivavtal eftersom ett flertal av bestämmelserna i LAS går att avtala bort genom kollektivavtal (2 § LAS). Eftersom jag inte vet om din arbetsgivare har kollektivavtal och i så fall vilket kommer jag i mitt svar utgå från att det inte finns något kollektivavtal.

Sammanfattning

Man får inte tidsbegränsa anställningar hur som helst, det finns reglerat i LAS vilka former som är okej. Efter en viss tid kommer dessa tidsbegränsade anställningar automatiskt övergå i tillsvidareanställningar. Om arbetsgivaren inte vill förlänga en tidsbegränsad anställning är hen inte skyldig att förklara varför, däremot är arbetsgivaren skyldig att göra andra saker såsom att meddela arbetstagaren skriftligt en månad innan anställningen löper ut att den inte kommer förlängas.

Tidsbegränsad anställning

Tidsbegränsad anställning får bara träffas för allmän visstidsanställning, säsongsarbete, vikariat eller om arbetstagaren fyllt 67 år (5 § LAS). En allmän visstidsansällning övergår till en tillsvidareanställning om man varit anställd hos arbetsgivaren minst två år under en femårsperiod eller om man haft flera tidsbegränsade anställningar i form av vikariat, säsongsanställning eller allmän visstidsanställning som följt på varandra som uppgår till mer än två år under en femårsperiod (5a § LAS). En annan form av tidsbegränsad anställning är provanställning på maximalt sex månader (6 § LAS). Om inte arbetsgivaren meddelar att anställningen efter provanställningen upphör eller blir en annan tidsbegränad form av anställning blir det automatiskt en tillsvidareanställning (6 § LAS).

Meddelande om att en tidsbegränsad anställning inte kommer förlängas

Att meddela att anställningen inte kommer förlängas är inte samma sak som en uppsägning och arbetstagaren är inte lika "skyddad". Om anställningen varat i över tolv månader de senaste tre åren är arbetsgivaren skyldig att minst en månad före anställningens utgång meddela att anställningen inte kommer fortsätta (15 § LAS). Detta meddelande ska vara skriftligt och det ska framgå om arbetstagaren har förtur till återanställning och vad denne ska göra om den vill föra talan om att anställningsavtalet istället ska gälla tillsvidare (16 § LAS). Detta ska i första hand lämnas till arbetstagaren personligen (16 § LAS).

Din situation

Det är svårt att säga vad som gäller i din situation eftersom jag inte vet om det finns något kollektivavtal och det inte riktigt framgår vad det är för tidsbegränsad anställning du har. Är det en allmän visstidsanställning du har (eller allmän visstid kombinerat med vikariat och säsongsanställning) kan det vara så att din anställning automatiskt övergått till en tillsvidareanställning eftersom du varit anställd i över två år och i så fall kan inte arbetsgivaren avsluta din anställning hur som helst (5a § LAS). Är det däremot exempelvis en provanställning kombinerat med en allmän visstidsanställning på två år gäller inte dessa regler och då har arbetsgivaren rätt att inte förlänga din anställning eftersom den inte övergått till en tillsvidareanställning (5a § LAS). Din arbetsgivare är inte skyldig att berätta för dig varför din anställning inte förlängs, däremot är hen skyldig att göra andra saker som exempelvis lämna dig ett skriftligt meddelande om att din anställning inte kommer förlängas (15 § och 16 § LAS). En gissning kan vara att din arbetsgivare inte vill att din anställning övergår till en tillsvidareanställning, vilket den kommer göra eftersom den enligt LAS inte går att förlänga mer utan att den övergår i en tillsvidareanställning. Anledningen till att mindre erfarna arbetstagare fått stanna skulle kunna bero på att de inte har lika lång anställningstid som dig, därför kan deras anställningar förlängas utan att de övergår i tillsvidareanställningar. Detta är såklart bara en gissning, det kan finnas flera andra anledningar.

Avslutande råd

Mitt råd till dig är att kolla upp om din arbetsgivare har ett kollektivavtal som kompletterar det jag just sagt och i så fall läsa vad som gäller.

Hoppas detta var till hjälp för dig.

Linn Lindelöf
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arbetsgivarens skyldigheter (753)
2021-05-08 Muntligt utlovad lönehöjning
2021-05-02 Är det lagligt att arbeta 14 dagar i sträck?
2021-04-29 Hur fungerar det vid återanställning av tjänst?
2021-04-29 Kan man kräva skadestånd om man inte får ett anställningsavtal?

Alla besvarade frågor (92284)