Är ändringen av mitt testamente giltig?

Vi skrev ett testamente 2001 då vi var sambo och nyss köpt en bostadsrätt. Nu gifta sedan 2003. Gäller testamentet? Jag har ändrat ( tydligt) 2001 till 2003 vid underskriften. Vittnena var då med.

Lawline svarar

Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om testamentes giltighet hittar du i ärvdabalken (ÄB).

När du ändrar ett testamente krävs det att du uppfyller samma formkrav som när du upprättar ett testamente, ÄB 10 kap 6 §. Formkraven är följande:

- testamentet ska vara skriftligt,
- två vittnen ska närvara samtidigt samt
- både testator och vittnen ska skriva under testamentet, ÄB 10 kap 1§.

Det är svårt att utläsa ur omständigheterna i din fråga om du och vittnena skrev under testamentet när ändringen genomfördes. I övrigt verkar det som att du följt formkraven vid ändringen och om samtliga formkrav inklusive underskrifterna är uppfyllda är testamentet giltigt.

Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad!

Vänliga hälsningar,

Amanda KinnanderRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning