Är Amerikansk lottovinst skattepliktig?

FRÅGA
Facebook USA lottar ut penningvinster bland sina användare. Är en sådan vinst skattepliktig i Sverige?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Lotterivinster inom EU är skattefria enligt inkomstskattelagen.
Om ett lotteri anordnas i en stat utanför EU ska vinsten beskattas. Enligt 8 kap. 3 § 2 st inkomstskattelagen. Men det är rekvisitet "anordnas" som ska tolkas i många fall. Om ett företag i USA har sin bas inom EU måste detta tolkas som att lotteriet anordnas här. Enligt förarbetet till denna paragraf (8 kap. 3§ 2 st inkomstskattelagen) skall bedömningen om ett lotteri anordnas i ett EU land utgå ifrån om detta land har kontrollen över lotteriet eller om landet "endast" har givit sitt tillstånd.

Om du vinner på lotto innanför EU är du alltså inte skatteskyldig. Men, ”Om spelet däremot är anordnat utanför EU/EES så ska vinsterna beskattas som en kapitalinkomst, det vill säga med 30 procent

Hoppas detta gav svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Alban Dautaj

Alban Dautaj
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll