Är alla avgöranden från högsta instans (främst HD/HFD) interimistiska beslut?

2020-02-12 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Är alla avgöranden från högsta instans (främst HD/HFD) interimistiska beslut?
SVAR

Hej och välkommen till Lawline med din fråga!

Interimistiska beslut innebär att det är tillfälliga beslut i avvaktan antingen på att ett slutligt beslut meddelas eller på att det upphävs. Ett interimistiskt beslut kan endast fattas om domstolen finner att "det är fara i dröjsmål", t.ex. om risken finns att personen kan sabotera beslutet innan det verkställs. Därför är det bara vissa beslut från HD och HFD som är interimistiska beslut. Är det något särskilt beslut du undrar över? I sådana fall är du mer än välkommen att återkomma så hjälper vi dig!

Med vänlig hälsning,

Natasha Fathifard
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1002)
2020-04-01 Kan återställande av igenfyllt dike på samfällighet ses som en underhållskostnad?
2020-03-31 Kan en person som friats i hovrätt åtalas för samma brott igen?
2020-03-26 Är en advokat jävig när denne umgås med en kriminell organisation? Är det annars olämpligt?
2020-03-22 Preskriptionstider för brott

Alla besvarade frågor (78688)